Przesterzenie biurowe na sprzedaż i wynajem

Rok 2017 będzie rokiem rywalizacji o pracowników?

fot. pixabay.com
fot. pixabay.com
Czy Polacy będą mogli w większym stopniu przebierać w ofertach pracy? Wg ekspertów Work Service w nadchodzących miesiącach firmy będą w jeszcze większym stopniu rywalizować o malejące zasoby kadrowe. Osoby planujące w ramach noworocznych postanowień zmianę pracy, będą miały ułatwione zadanie.

Wśród perspektyw dla polskiego rynku pracy na 2017 r. wymieniane są: większa dynamika wzrostu wynagrodzeń, stopa bezrobocia rejestrowanego poniżej 8 proc. i odpływ ponad 0,5 mln pracowników w wyniku czynników demograficznych. Już 2016 r. określany jest jako przełomowy na polskim rynku pracy i wg prognoz podobnie będzie kształtował się rok 2017. Eksperci podkreślają, że kandydaci będą mogli w większym stopniu przebierać w ofertach pracy, a firmy będą borykać się z trudnościami rekrutacyjnymi.

 

Nadchodzący rok będzie należał do kandydatów, a pracodawcy będą musieli jeszcze mocniej o nich rywalizować. Na przestrzeni nachodzących miesięcy spodziewamy się dalszych spadków bezrobocia, które mogą osiągnąć poziomy wyraźnie poniżej 8 proc. Jednak dynamika spadkowa będzie wyraźnie niższa niż w 2016 r., co będzie w głównej mierze ograniczone dostępem do kapitału ludzkiego. Już dziś ponad 56 proc. wszystkich bezrobotnych stanowią Polacy długotrwale nieobecni na rynku pracy, a przywrócenie ich z powodzeniem do aktywności zawodowej wymaga wielomiesięcznych zabiegów – podkreśla Maciej Witucki, prezes zarządu Work Service S.A. 

 

Chociaż perspektywa kurczenia się zasobów ludzkich w Polsce jest znana od lat (wg prognoz GUS do 2050 r. ludność Polski zmniejszy się o ponad 4 mln osób) to jednak szczególnie mocno możemy doświadczyć jej w 2017 r. Na proces starzenia się społeczeństwa nakładają się również zmiany legislacyjne dot. systemu emerytalnego. Z szacunków ZUS wynika, że w 2017 r. ze względu na otrzymanie świadczeń emerytalnych, z rynku pracy może zniknąć ponad 500 tys. osób. Proces ten został 2-krotnie przyspieszony poprzez powrót do niższego wieku emerytalnego. To ogromnie wyzwanie dla pracodawców, bo ma ono miejsce w warunkach kurczenia się zasobów kadrowych, rekordowego wzrostu wakatów i prognoz demograficznych przewidujących zmniejszenie się liczby ludności w niektórych regionach Polski o nawet 30 proc. – mówi Andrzej Kubisiak z Work Service.

 

Skutkiem mniejszej puli dostępnych pracowników na rynku pracy będzie zaostrzenie się rywalizacji o kandydatów. Dziś już ponad 35 proc. firm deklaruje trudności rekrutacyjne. Pracodawcy szukają różnych form zachęty. Ponad 59 proc. kandydatów wskazuje, że bodźcem do zmiany zatrudnienia będą dla nich wyższe wynagrodzenia. 

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz