EKO BREEAM FINAL dla Astrum Business Park

Kompleks biurowy Astrum Business Park w Warszawie (fot. materiały prasowe)
Budynek biurowo-usługowy Astrum Business Park w Warszawie uzyskał certyfikat BREEAM FINAL na poziomie Very Good.

Astrum Business Park to nowoczesny kompleks biurowy klasy A. Znajduje się on w jednej z większych i bardziej cenionych stref biznesowych Warszawy przy ul. Łopuszańskiej. Kompleks oferuje ponad 20 000 mkw. powierzchni. 

 

Naszym założeniem było, aby podczas trwania całej inwestycji wyjątkową uwagę skupić na założeniach związanych ze zrównoważonym budownictwem. Dzięki temu, Astrum Business Park, obiekt spełniający wysokie standardy zielonego budownictwa jest jednym z najbardziej nowoczesnych biurowców, przyjaznych dla otoczenia oraz samych jego użytkowników. Dzięki wdrożonym innowacyjnym i proekologicznym rozwiązaniom zarówno na etapie projektowania, jak i samej realizacji – Astrum Business Park uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie bardzo dobrym – mówi Krzysztof Marczak, Prezes Irydion Sp. z o.o.

 

Certyfikat BREEAM FINAL przyznany Astrum Business Park jest wynikiem długookresowego postępowania zgodnego z procedurą certyfikacji BREEAM Europe Commercial 2009. Postępowanie to obejmuje zakończoną raportem fazę projektową (Design Stage) i zakończoną raportem fazę realizacyjną (Post-Construction Stage). 

 

W czerwcu 2015 r. Astrum Business Park otrzymał certyfikat BREEAM INTERIM na poziomie Very Good dla fazy projektowej Design Stage. Zwieńczeniem procesu jest uzyskanie certyfikatu BREEAM FINAL dla fazy realizacyjnej Post-Construction Stage dotyczącej zrealizowanej części kompleksu, również z oceną Very Good. Podczas procesu certyfikacji współpracowano z konsultantami Sweco Consulting Sp. z o.o.

 

Inwestorem Astrum Business Park jest IRYDION Sp. z o.o. Jej udziałowcami są LFI 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz PROCHEM S.A., który zaprojektował, a następnie zrealizował obiekt w formule GRI.

 


0.0
Napisz pierwszy komentarz