Real Estate Management Congress

Amerykanie napędzają sektor BPO

Warszawa (fot. Walter Herz)
Warszawa (fot. Walter Herz)
Sektor nowoczesnych usług dla biznesu jest gałęzią polskiej gospodarki, która ciągle notuje wzrost. Motorem napędowym branży są inwestycje zagraniczne. W naszym kraju są one realizowane głównie przez firmy z USA.

Od kwietnia 2016 r. w Polsce zostały otwarte 92 centra usług, a znaczną ich część stanowią inwestycje z USA. W tym czasie Amerykanie otworzyli 21 centrów, podczas gdy zajmujące pod tym względem drugą pozycję firmy polskie stworzyły 16 placówek. Wg danych z najnowszego raportu ABSL, w analizowanym okresie widoczny był także napływ inwestycji z Wielkiej Brytanii (8 centrów), Niemiec i Szwecji (po 7 nowych centrów) i Szwajcarii (5). 

Amerykanie zajmują wiodącą pozycję pod względem liczebności placówek zagranicznych w naszym kraju. Na 748 centrów prowadzonych przez inwestorów z zagranicy aż 237 należy do firm amerykańskich. W sektorze nowoczesnych usług dla biznesu dane wskazują wciąż, że największy odsetek nowych centrów operacyjnych otwierają firmy zza Atlantyku, warto jednak podkreślić fakt, że to inwestorzy europejscy, w tym głównie z Niemiec i krajów skandynawskich wyraźnie zwiększyli swoją aktywność i są stałym gościem w Centrach Obsługi Inwestora w polskich miastach. Należy się spodziewać, że to właśnie Europa, a nie USA w kolejnych latach będą kluczowym graczem na rynku BPO, SSC, GBC czy CoE – wyjaśnia Wiktor Doktór, prezes fundacji Pro Progressio, zajmującej się rozwojem i promocją branży outsourcingowej w Polsce.

Centa z USA mają także najwyższy udział w zatrudnieniu. W Polsce pracuje w nich co trzecia osoba zatrudniona w branży, podczas gdy firmy polskie odpowiadają za jedną piątą zatrudnienia w sektorze, a centra z krajów nordyckich za 10 proc. Specjaliści firmy Walter Herz zauważają, że centra amerykańskie największy wkład w zatrudnienie mają w Warszawie. Pracuje w nich tam niemal połowa osób zatrudnionych w sektorze usług dla biznesu. Eksperci zaznaczają, że firmy z USA są głównym pracodawcą w segmencie BPO/SSC w pięciu z siedmiu głównych ośrodków usług biznesowych w Polsce. Poza Warszawą, także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i we Wrocławiu. Jedynie w Aglomeracji Katowickiej i w Łodzi pierwsze miejsce zajmują firmy rodzime. 
 


0.0
Tagi: Walter Herz
Napisz pierwszy komentarz