bcb wrzesień 2020

Kolejna rewitalizacja w Łodzi

Nieruchomość położona przy ul. Tuwima (Foto: Zarząd Inwestycji Miejskich/Łódź)
Nieruchomość położona przy ul. Tuwima (Foto: Zarząd Inwestycji Miejskich/Łódź)
Mostostal Warszawa zrewitalizuje zespół zabytkowych budynków w centrum Łodzi.

Mostostal Warszawa podpisał umowę na rewitalizację nieruchomości położonej przy ul. Tuwima 46 w Łodzi. Wartość kontraktu wynosi niemal 29 mln zł brutto. Dotyczy on zarówno przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania zespołu zabytkowych budynków. Umowa na realizację zadania została podpisana w Urzędzie Zamówień Publicznych przez Darka Jarka, Dyrektora Obszaru Budownictwa Ogólnego i Artura Soczewicę, Dyrektora Oddziału Centralnego Mostostalu Warszawa. Władze miasta reprezentowała Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich – Agnieszka Kowalewska-Wójcik.

Budowa będzie przebiegać na działce znajdującej się w pobliżu Dworca Multimodalnego Łódź Fabryczna, parku im. Stanisława Moniuszki czy kompleksu EC1 Łódź – Miasto kultury. Projekt współfinansowany jest także z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Wykonamy rewitalizację zespołu budynków w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ostatnich latach Oddział Centralny przeprowadził dwie inwestycje rewitalizacyjne w Warszawie, istotne dla ożywienia kulturalnego i przestrzeni publicznej dzielnicy Pragi; są to świetnie dziś prosperujące Centrum Kreatywności Targowa, za budowę, którego docenił nas ostatnio Marszałek Województwa Mazowieckiego i znajdujące się po sąsiedzku Muzeum Warszawskiej Pragi. Budowa obydwu obiektów z uwagi na swój historyczny charakter przebiegała pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków. Budynek frontowy przy ulicy Tuwima w Łodzi znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, co również nakłada na nas określone obowiązki w zakresie wykonawstwa – zaznaczył Darek Jarek, Dyrektor Obszaru Budownictwa Ogólnego Mostostalu Warszawa.

Oprócz rewitalizacji zadanie uwzględnia również zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną oraz zjazdem. Istniejący obiekt, na który składa się budynek frontowy z oficyną usytuowaną wzdłuż wschodniej granicy działki, zostanie przebudowany i nadbudowany. Natomiast istniejący budynek parterowy zlokalizowany w granicy północnej oraz mniejsze gospodarcze zlokalizowane przy granicy zachodniej zostaną rozebrane. W ich miejsce powstanie obiekt biurowo-usługowy, który zostanie przystosowany na cele biurowe, lokale na parterze od strony frontowej zachowają charakter usługowy. Dodatkowo, w przestrzeni wewnętrznego dziedzińca powstanie biblioteka miejska, która będzie częścią rozbudowywanej oficyny północnej. Dzięki temu dziedziniec zyska nową funkcję o charakterze kulturalnym – dodaje Artur Soczewica, Dyrektor Oddziału Centralnego, odpowiedzialny z ramienia Mostostal Warszawa za realizację inwestycji.

Rewitalizacja kamienic przy ulicy Tuwima jest częścią Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, obejmującej łącznie osiem projektów. Inwestycja znajduje się w obrębie centrum strefy wielkomiejskiej. Jest to jedna z najbardziej zaniedbanych części miasta, a zarazem kluczowej dla jego funkcjonowania. Co więcej, tereny Śródmieścia charakteryzują się również najstarszą i najlepiej ukształtowaną urbanistycznie miejską strukturą. Znajduje się tam najwięcej okazałych budynków mieszkalnych i fabrycznych.

 

 


0.0
Napisz pierwszy komentarz