Tork

Przyspiesz proces wyboru biura

Wybór nowej lokalizacji biurowej nie jest łatwy. Zwykle wiąże się on z wieloma pytaniami o przyszłość biznesu i wymaga głębokiej analizy. Proces wyboru przestrzeni na nowe biuro o kilka miesięcy przyspiesza narzędzie opracowane przez firmę Tétris.

Jest to platforma Workspace Insight, która w kilka sekund po wprowadzeniu podstawowych danych o planowanym rozwoju firmy, podaje powierzchnię niezbędną na jednego pracownika, a także proponowany rozkład wnętrz, obejmujący kilkadziesiąt rodzajów pomieszczeń. Program uwzględnia przy tym różnice występujące między branżami (np. technologie, kancelarie i doradcy, farmaceutyka, itd.), a także „zwyczaje” aranżacyjne w poszczególnych krajach.

W platformie są zapisane setki przykładów, tzw. space planów, biur z różnych sektorów rynku, z Polski i ze świata. Przestrzenie te są dokładnie mierzone, z podziałem na osiem kategorii: tradycyjne miejsca pracy - biurka, inne przestrzenie do pracy, pomieszczenia do spotkań, zaplecze socjalne w postaci kuchni dla pracowników czy aneksów kuchennych, wsparcie biurowe, miejsca relaksu, powierzchnie wspólne, inne. Każda z tych kategorii dzieli się następnie na 4-10 podkategorii, drobiazgowo precyzujących przeznaczenie danego pomieszczenia.

Taki program to duże wsparcie zarówno dla inwestora, jak i architekta. Przed projektowaniem biura na przykład dla firmy informatycznej, analizujemy wraz z klientem setki wnętrz o podobnym profilu, żeby ocenić specyfikę branży. Na przykład, ile miejsca jest potrzebne na jednego pracownika, jakie sale spotkań i w jakiej liczbie powinny się tam znaleźć. Do dziś taki research zajmował dużo czasu – ocenia Szymon Nieszporek, starszy architekt regionalny w Tétris.

Platforma Workspace Insight jest szczególnie przydatna na etapie pierwszych spotkań firmy z projektantem i wykonawcą. Sprawdza się także we wstępnej fazie współpracy, niezbędnej do rozpoczęcia prac projektowych. Wiedza oparta na setkach przykładów firm o podobnym profilu znacznie przyspiesza decyzje w zakresie wyboru nowej lokalizacji dla własnego biura. A to dlatego, że z dużą dokładnością podaje potrzebny metraż, a także sugeruje rodzaje pomieszczeń, które powinny być możliwe do wydzielenia. To duże wsparcie, bo każde opóźnienie decyzji pociąga za sobą dodatkowe koszty – zauważa Tomasz Spalik, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Tétris.

 


0.0
Tagi: Tetris
Napisz pierwszy komentarz