Proton Office

Colliers o niemieckich otwartych funduszach inwestycyjnych

|
Jaki wpływ na rynki w Europie Wschodniej mają niemieckie otwarte fundusze inwestycyjne?

Colliers International opublikował raport na temat funduszy GOEF – German Open-Ended Funds. Jest to specjalna grupa spółek inwestujących w nieruchomości, których globalne aktywa pod koniec 2012 r. miały wartość 83 mld euro. Colliers skupia się na wpływie, jaki ma i może mieć likwidacja GOEF na rynkach inwestycyjnych Europy Wschodniej.

Omawiane fundusze zarządzane są przez takie marki jak Deka Immobilien Investment GmbHUnion Investment Gruppe. Fundusze GOEF wyróżnia fakt, iż, w przeciwieństwie do np. Spezialfonds, są dostępne zarówno dla klientów detalicznych, jak i inwestorów instytucjonalnych.

W ciągu najbliższych pięciu lat spodziewana jest likwidacja 15 funduszy GOEF, spowodowana wzrastającą destabilizacją ich struktury. Przyczyną były sprzeczne interesy grup inwestorów detalicznych oraz instytucjonalnych oraz pogarszające się warunki rynkowe. Aktualnie w Europie Wschodniej w posiadaniu funduszy niemieckich OEF znajdują się aktywa o wartości 4,5 mld euro. Najwięcej znajduje się w Polsce – 55%, Czechach i na Węgrzech. Dominującym sektorem są nieruchomości komercyjne biurowe – 68% wszystkich aktywów.

Od 2010 r. aż 11 funduszy GOEF w Europie Wschodniej ogłosiło likwidację. Łącznie nabyły one 39 nieruchomości o wartości 2,175 mld euro.

Skutkiem zbycia aktywów niemieckich funduszy otwartych będzie zwiększenie liczby transakcji, głównie w Polsce i Czechach. Nie dojdzie jednak do zalania rynków transakcjami, ponieważ likwidacja następować ma etapowo.

W ostatnim czasie obserwować można wzrost zainteresowania Spezialfonds. Na koniec 2012 r. wolumen ich aktywów wyniósł 35,5 mld euro, co oznacza wzrost w porównaniu do 2011r. W tym samym okresie wartość aktywów GOEF spadła z 85,1 mld euro do 83,1 mld euro.

Fundusze, które nie zostaną zlikwidowane, prawdopodobnie nadal będą pełnić silną rolę jako nabywcy na głównych rynkach Europy Wschodniej. Jako dowód, firma Colliers podaje trzy duże transakcje zawarte w ciągu czwartego kwartału przez fundusze Union, Deka oraz RREEF na łączną kwotę 600 mln euro.

Pełna wersja raportu znajduje się poniżej w wersji PDF.

Pobierz PDF

0.0
Napisz pierwszy komentarz