Top Woman in Real Estate

Polska najbardziej atrakcyjna inwestycyjnie w regionie

|
Wolumen transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości w Europie Środkowej w 2012 r. niższy niż w roku poprzednim.

Raport firmy Cushman&Wakefield wskazuje, iż w czwartym kwartale 2012 r. wartość transakcji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości w Europie Środkowej (czyli w Polsce, Czechach, Rumunii, Słowacji i Węgrzech) wyniosła 1,826 mld euro. Jest to zdecydowanie więcej niż w kwartale trzecim 2012 r., kiedy wyniosła 536 mln euro. Łączny wolumen transakcji inwestycyjnych w roku 2012 wyniósł 3,71 mld euro. Stanowi to 59% rekordowej wartości w 2011 r. (6,29 mld euro) oraz blisko 25% więcej niż w roku 2010.

Jak stwierdził Charles Taylor, Partner w firmie Cushman & Wakefield: Silny wzrost inwestycji w czwartym kwartale, zwłaszcza dzięki dużej aktywności inwestycyjnej w Polsce, nie był w stanie zrównoważyć dość słabych wyników inwestycyjnych całego regionu Europy Środkowej w pierwszych 9 miesiącach roku. W Polsce utrzyma się wysoki wolumen obrotów przy wzroście aktywności na czeskim rynku inwestycyjnym. W 2013 r. wartość transakcji inwestycyjnych w Europie Środkowej nieznacznie przekroczy ubiegłoroczny poziom, przy czym Polska będzie nadal cieszyć się największym zainteresowaniem inwestorów.

W Polsce w czwartym kwartale ubiegłego roku wolumen obrotów wyniósł 1,63 mld euro, co plasuje nasz kraj na miejscu pierwszym w regionie. Łącznie w 2012 r. w Polsce zainwestowano 2,8 mld euro. Oznacza to wzrost o 8% w porównaniu z rokiem 2011.

W Europie Środkowej nastąpił wzrost popularności nieruchomościami biurowymi i spadek zainteresowania sektorem handlowym. Udział sektora biurowego w łącznym wolumenie transakcji wyniósł 45%, natomiast działu handlowego – 37%.

Największymi transakcjami w roku 2012 były kolejno sprzedaże: Złotych Tarasów (475 mln euro), Manufaktury (390 mln euro), Warsaw Financial Center (210 mln euro), International Business Center (148 mln euro) i Platinium Business Park (138 mln euro).

Dominującymi inwestorami na rynku Europy Środkowej są inwestorzy niemieccy (30% udziału w łącznym wolumenie). Kolejne miejsca przypadły podmiotom z USA i Francji. Największym polskim inwestorem jest Kulczyk Silverstein Properties.

Charles Taylor mówi: W 2013 r. wolumen transakcji inwestycyjnych nieznacznie przekroczy poziom ubiegłoroczny, przy utrzymującym się zainteresowaniu najlepszymi nieruchomościami biurowymi i wzroście popularności sektora logistycznego. Wraz z likwidacją funduszy i dążeniem deweloperów do zwiększenia płynności na rynkach wzrośnie podaż aktywów z najwyższej półki. Ponadto dzięki pozyskaniu finansowania pod koniec ubiegłego roku zainteresowanie inwestorów tym regionem może się utrzymać.

Łukasz Lorencki, konsultant z Grupy Rynków Kapitałowych polskiego oddziału Cushman & Wakefield, stwierdził: 2012 r. był trzecim rokiem z kolei, w którym odnotowano wzrost wartości transakcji zawieranych na rynku inwestycyjnym. Z wolumenem rzędu 2,8 mld euro, który stanowił 75% wartości wszystkich zawartych transakcji w regionie, polski rynek inwestycyjny podkreślił swoją dominację w Europie Środkowej. Podstawowymi zaletami naszego kraju są relatywnie duże bezpieczeństwo lokowanych środków oraz wysoka płynność rynku w porównaniu z innymi krajami regionu. Dzięki tym zdrowym fundamentom uprzywilejowana pozycja naszego rynku powinna zostać utrzymana w najbliższych latach.


0.0
Napisz pierwszy komentarz