Proton Office

Poprawa w gospodarce w 2013 r. ożywi rynek w roku 2014

Lepsze nastroje w gospodarce i wzrost obrotów w roku 2013 wpłyną na późniejsze ożywienie na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych.

Jak podaje najnowszy raport CBRE, rok 2012 był trudny dla rynku nieruchomości komercyjnych w Europie. Powodem były problemy strefy euro oraz niewielka dynamika produkcji przemysłowej. Na szczęście, rok 2013 jawi się bardziej pozytywnie, głównie dzięki oddalającemu się zagrożeniu rozpadu strefy euro. Dodatkowo, z rynku amerykańskiego i chińskiego napływają dobre wiadomości, zwiastujące poprawę koniunktury.

Poprawa nastrojów i bardziej stabilna sytuacja finansowa strefy euro odbija się co prawda niezbyt silnie, ale pozytywnie na sytuacji Polski, która i tak jest jednym z jaśniejszych punktów na gospodarczej mapie Europy. Choć może to nie być bardzo widoczne w 2013 roku, spodziewamy się, że optymizm gospodarczy będzie stopniowo wzrastał, szczególnie w drugim półroczu i później. Popyt ze strony najemców powierzchni logistycznych i biurowych utrzyma się na obecnym zdrowym poziomie, a inwestorzy będą nadal interesować się polskimi aktywami - wyjaśnia Colin Waddell, dyrektor zarządzający CBRE w Polsce.

Według prognoz Cushman&Wakefield w bieżącym roku wzrośnie aktywność inwestorów przy jednoczesnym silnym zróżnicowaniu rynków.

David Hutchings, dyrektor europejskiego działu badań firmy Cushman & Wakefield, stwierdził: Ryzyko inwestycyjne w wielu krajach Europy jest nadal duże, ale w 2013 r. optymizm inwestorów może wzrosnąć dzięki większej stabilności gospodarczej i nieznacznemu ożywieniu gospodarki. Ceny nieruchomości są obecnie atrakcyjne dla potencjalnych nabywców ze względu na bezpieczny charakter inwestycji w nieruchomości. W związku z tym wartość obrotów w bieżącym roku może wzrosnąć o 5-6-% do poziomu 141 mld euro, do czego może przyczynić się także zwiększenie aktywności banków i złagodzenie warunków udzielania kredytów. Stabilność gospodarcza może również wyzwolić wysoki popyt wśród najemców, a silniejszy wzrost w niektórych sektorach gospodarki i regionach przełoży się na coraz większe zróżnicowanie rynków nieruchomości komercyjnych. Ponowne szacowanie ryzyka doprowadzi do dalszej przeceny aktywów w niektórych regionach. Stopy kapitalizacji za najlepsze nieruchomości ulegną kompresji, natomiast wzrosną w przypadku aktywów drugorzędnych. Na coraz silniej różnicującej się mapie inwestycyjnej Europy pojawią się nowe atrakcyjne lokalizacje przy słabnącej pozycji rynków niekonkurencyjnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Michael Rhydderch, dyrektor zespołu ds. rynków kapitałowych w Europie firmy Cushman & Wakefield, dodaje: Podaż aktywów inwestycyjnych może się poprawić. Dominującą rolę na rynkach inwestycyjnych będą w dalszym ciągu odgrywać najważniejsze rynki. Niemcy, a także kraje skandynawskie, będą nadal cieszyć się największym zainteresowaniem inwestorów i zwiększać udział w rynku inwestycyjnym. Londyn również może przyciągać inwestorów ze względu na bezpieczeństwo inwestowania, natomiast Paryż dla wielu graczy na rynku stanowi cel długoterminowy. Miasta regionalne będą raczej drugorzędnymi lokalizacjami inwestycyjnymi.


0.0
Napisz pierwszy komentarz