Proton Office

Nastąpi poprawa na rynku niemieckim

|
Gospodarka niemiecka przeżywa spowolnienie z powodu kryzysu strefy euro. Na najbliższe lata prognozowane jest jednak stopniowe wyjście z kryzysu.

W czwartym kwartale 2012 roku PKB Niemiec zmalało o 0,4 %, czego powodem było zmniejszenie produkcji oraz mniejsza aktywność inwestycyjna. Stopa bezrobocia jest stabilna i od września 2012 wynosi 5,4%, według danych Eurostatu.

Należy jednak zwrócić uwagę, że klimat dla biznesu w Niemczech uległ poprawie. Wiąże się to głównie z oddaleniem możliwości załamania Europejskiego Systemu Walutowego. Europejski Bank Centralny zapewnił dodatkowo o możliwości wykupu obligacji państw zagrożonych kryzysem. Dodatkowym czynnikiem poprawiającym koniunkturę biznesu było ustanowienie ESM (European Stability Mechanism) oraz odnowienie finansowego wsparcia dla Grecji.

Analizy, przedstawione przez IVG Immobilien AG, wskazują, iż w 2013 roku niemiecki PKB wzrośnie o 0,7%, a w 2014 roku – o 1,8%. Prognozowana stopa inflacji utrzyma się na poziomie bliskim 2% z powodu słabszego wzrostu gospodarczego i gorszej sytuacji na rynku pracy.

Rynek najmu

Zagregowany najem na siedmiu największych niemieckich rynkach (w Berlinie, Koloni, Dusseldorfie, Frankfurcie, Hamburgu, Monachium i Stuttgarcie) spadł w 2012 roku o 8% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Najwyższy poziom najmu został odnotowany w Berlinie i Monachium, natomiast Frankfurt był jedynym rynkiem, na którym zauważono jego wzrost. W 2012 roku wskaźnik pustostanów w Niemczech spadał z poziomu 9,2% do 8,5%, w związku z niewielką ilością ukończonych inwestycji.

Transakcje

Na rynku nieruchomości biurowych w Niemczech w 2012 roku odnotowano wysoki wolumen transakcji o wysokości 10,7 mld euro. Według prognoz, w 2013 roku popyt inwestycyjny nadal będzie wysoki.

Jednymi z największych transakcji w Niemczech były sprzedaż Frankfurter Welle za 410 mln euro i Junghof za 135 mln euro oraz Ten Towers za 206 mln euro i Angerhof za 150 mln euro. Pierwsze dwie miały miejsce we Frankfurcie, a kolejne w Monachium.


0.0
Tagi: IVG
Napisz pierwszy komentarz