Giant

Najważniejsze gospodarcze wydarzenia dekady

Colliers International sporządził listę najbardziej istotnych wydarzeń gospodarczych ostatniej dekady.

Colliers International jest międzynarodową firmą doradczą działającą w sektorze nieruchomości komercyjnych. Według jej analityków najważniejszymi wydarzeniami gospodarczymi o globalnym zasięgu były między innymi wprowadzenie EURO, światowy kryzys finansowy oraz kryzys strefy Euro. Wydarzenie podkreślone przez pracowników Colliers tworzą swoistą oś czasu, na której można zaobserwować historię rozwoju gospodarczego w ostatniej dekadzie. Analitycy szczególny nacisk położyli na rozwój rynku nieruchomości komercyjnych.

Wydarzeniami wymienionymi przez Colliers International były:

2002 – na 12 rynkach Unii Europejskiej pierwsze się banknoty i  monety EURO.

2003 - operacje pokojowe na Bałkanach podjęte przez Unię Europejską.

2004 – osiem krajów Europy Środkowej i Wschodniej: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry,  Polska, Słowenia i Słowacja wchodzą do Unii Europejskiej.  UE rozszerza się również o Cypr i  Maltę.

2005 - wejście w życie protokołu z Kioto, międzynarodowego porozumienia dotyczącego przeciwdziałaniu globalnemu ociepleniu.

2006 – rekordowy poziom transakcji inwestycyjnych w sektorze nieruchomości w Europie Wschodniej.

2007 - nowymi członkami UE zostają Bułgaria  i Rumunia. Wszystkie kraje Unii ratyfikują traktat lizboński.

2008 – upada bank  Lehman Brothers, stając się katalizatorem światowego kryzysu finansowego.

2009 – wyczerpuje się teoria “dwóch prędkości”, odnoszona do rynków Europy Wschodniej. Polska jest jedynym krajem który skutecznie opiera się globalnemu i europejskiemy kryzysowi.

2010 – gospodarka regionu Europy Wschodniej zaczyna rosnąć. Liderzy UE biorą za cel Strategię "Europa 2020". 16 krajów znajdujących się w strefie euro opracowuje plan pomocy dla Grecji.

2011 – kryzys związany z zadłużeniem Grecji nabiera tempa, powodując panikę na rynkach finansowych. Zostaje podpisany  Europejski Mechanizm Stabilizacyjny. 17 krajów strefy euro oraz kilka innych krajów członkowskich UE zgadza się na uczestnictwo w nowym Pakcie Fiskalnym. Polega on na wprowadzeniu ścisłej kontroli polityki ekonomicznej gospodarek.

2012 – Rośnie liczba banków przechodzących przez ostateczny etap stress testów bankowych. W Hiszpanii powstaje znajonalizowany bank tzw. toksycznych aktywów. Przywódcy Rady Unii Europejskiej podejmują działania zmierzające do utworzenia unii bankowej.

Pełna wersja raportu w wersji PDF znajduje się poniżej

Pobierz PDF

0.0
Napisz pierwszy komentarz