Poprawiają się nastroje najemców

Oznaki ożywienia gospodarczego przekładają się na polepszenie nastrojów wśród kadr międzynarodowych korporacji odpowiedzialnych za wybór powierzchni biurowych.

Wnioski dotyczące poprawy nastrojów wśród najemców wysunęła firma CBRE w swoim dorocznym raporcie European Occupier Survey. Menedżerowie, w odpowiedzi na pozytywne prognozy gospodarcze, coraz większą wagę przywiązują do działań pobudzających wzrost, w mniejszym stopniu decydując się na bezwzględne cięcie kosztów.

 

 

Z naszych obserwacji wynika, że poprawiają się nastroje wśród najemców powierzchni biurowych. Mimo, że nadal daleko do nadmiernego optymizmu, z jakim mieliśmy do czynienia w 2007 roku, to panuje konsensus, że gospodarka zmierza ku poprawie. Znajduje to odbicie w nastrojach uczestników rynku - potwierdza Daniel Bienias, dyrektor Działu Reprezentacji Najemców i Usług BPO, CBRE w Polsce.

 

 

Przedstawiciele międzynarodowych korporacji, zajmujących łącznie 250 mln mkw. powierzchni biurowych na całym świecie, są optymistycznie nastawieni do sytuacji na rynku, jak informuje raport CBRE. W 2012 roku 70 proc. z nich twierdziło, iż niepewne prognozy gospodarcze stanowią kluczowy czynnik w decyzjach dotyczących powierzchni biurowych. Natomiast w 2013 roku jedynie 46 proc. ankietowanych uznało słabą kondycję gospodarczą za istotną kwestię. Mimo to, kontrola kosztów nadal pozostaje priorytetem. W ubiegłym roku ¾ respondentów renegocjowało umowy najmu w celu uzyskania niższych czynszów. W 2012 roku trend ten dotyczył 45 proc. z nich. Według ekspertów CBRE, odbicie gospodarcze przełoży się na zanik tendencji do nieustannego cięcia kosztów.

 

 

Jednym z motorów rynku powierzchni biurowych są częste przejęcia i połączenia podmiotów. Warto jednak odnotować, że podczas gdy niektóre sektory gospodarki charakteryzują się dużym potencjałem i szybkim wzrostem, sytuacja w innych jest zdecydowanie gorsza – mówi Daniel Bienias, dyrektor Działu Reprezentacji Najemców i Usług BPO, CBRE w Polsce. Sektor usług, szczególnie IT, nowoczesne usługi dla biznesu i usługi wspólne, rośnie już od kilku lat i generuje popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe. Branże te deklarują także przyszłe zapotrzebowanie na powierzchnie. Popyt wykazują również byłe start-upy, które teraz rozwijają się i dojrzewają. Z kolei media i wydawnictwa ograniczają zatrudnienie i tną koszty, podobnie jak firmy z sektora bankowości i finansów, które konsolidują oddziały i renegocjują umowy najmu – dodaje.

 

 

Ważnym aspektem działań najemców jest również optymalizacja przestrzeni biurowej. Jej źródłem jest potrzeba zrównoważenia ograniczenia kosztów z tworzeniem środowiska pracy wspierającego pracę zespołową oraz z podnoszeniem wydajności pracy. Dla 85 proc. ankietowanych koszty są głównym czynnikiem decydującym o wyborze siedziby, lecz aż 45 proc. uznaje istotność środowiska pracy jako czynnika kluczowego w procesie rekrutacji i zatrzymywania pracowników. Innymi ważnymi aspektami w wyborze lokalizacji są: łatwy dostęp do komunikacji miejskiej, siłownia czy restauracja w budynku, a także możliwość elastycznej aranżacji powierzchni biurowej. Najemcy najbardziej cenią centralnie położone biurowce, a także lokalizacje bogate w usługi dodatkowe.

 

Firmy z branż farmaceutycznej oraz bankowej, a także z sektora nowych technologii, są bardzo zainteresowane wdrażaniem nowych strategii miejsc pracy, które pozwalają idealnie dopasować ich biura do konkretnych potrzeb organizacyjnych i innych uwarunkowań - mówi Jonathan Steer, dyrektor Działu Doradztwa Budowlanego, CBRE w Polsce. Przy coraz większej konkurencji między firmami o dobrze wykwalifikowanych pracowników, decydującym czynnikiem przy wyborze pracodawcy może stać się właśnie najlepsze środowisko pracy. Z kolei główną korzyścią dla firm jest posiadanie uszytej na miarę przestrzeni biurowej, zapewniającej elastyczność aranżacji oraz możliwość przyszłego rozwoju. Połączenie tych dwóch tendencji skutkuje wysokim popytem na nasze usługi doradztwa w zakresie strategii miejsc pracy.

 

Pełna wersja raportu w PDF znajduje się poniżej.

Pobierz PDF

0.0
Tagi: CBRE
Napisz pierwszy komentarz