Proton Office

Poprawiają się nastroje najemców

Oznaki ożywienia gospodarczego przekładają się na polepszenie nastrojów wśród kadr międzynarodowych korporacji odpowiedzialnych za wybór powierzchni biurowych.

Wnioski dotyczące poprawy nastrojów wśród najemców wysunęła firma CBRE w swoim dorocznym raporcie European Occupier Survey. Menedżerowie, w odpowiedzi na pozytywne prognozy gospodarcze, coraz większą wagę przywiązują do działań pobudzających wzrost, w mniejszym stopniu decydując się na bezwzględne cięcie kosztów.

 

 

Z naszych obserwacji wynika, że poprawiają się nastroje wśród najemców powierzchni biurowych. Mimo, że nadal daleko do nadmiernego optymizmu, z jakim mieliśmy do czynienia w 2007 roku, to panuje konsensus, że gospodarka zmierza ku poprawie. Znajduje to odbicie w nastrojach uczestników rynku - potwierdza Daniel Bienias, dyrektor Działu Reprezentacji Najemców i Usług BPO, CBRE w Polsce.

 

 

Przedstawiciele międzynarodowych korporacji, zajmujących łącznie 250 mln mkw. powierzchni biurowych na całym świecie, są optymistycznie nastawieni do sytuacji na rynku, jak informuje raport CBRE. W 2012 roku 70 proc. z nich twierdziło, iż niepewne prognozy gospodarcze stanowią kluczowy czynnik w decyzjach dotyczących powierzchni biurowych. Natomiast w 2013 roku jedynie 46 proc. ankietowanych uznało słabą kondycję gospodarczą za istotną kwestię. Mimo to, kontrola kosztów nadal pozostaje priorytetem. W ubiegłym roku ¾ respondentów renegocjowało umowy najmu w celu uzyskania niższych czynszów. W 2012 roku trend ten dotyczył 45 proc. z nich. Według ekspertów CBRE, odbicie gospodarcze przełoży się na zanik tendencji do nieustannego cięcia kosztów.

 

 

Jednym z motorów rynku powierzchni biurowych są częste przejęcia i połączenia podmiotów. Warto jednak odnotować, że podczas gdy niektóre sektory gospodarki charakteryzują się dużym potencjałem i szybkim wzrostem, sytuacja w innych jest zdecydowanie gorsza – mówi Daniel Bienias, dyrektor Działu Reprezentacji Najemców i Usług BPO, CBRE w Polsce. Sektor usług, szczególnie IT, nowoczesne usługi dla biznesu i usługi wspólne, rośnie już od kilku lat i generuje popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe. Branże te deklarują także przyszłe zapotrzebowanie na powierzchnie. Popyt wykazują również byłe start-upy, które teraz rozwijają się i dojrzewają. Z kolei media i wydawnictwa ograniczają zatrudnienie i tną koszty, podobnie jak firmy z sektora bankowości i finansów, które konsolidują oddziały i renegocjują umowy najmu – dodaje.

 

 

Ważnym aspektem działań najemców jest również optymalizacja przestrzeni biurowej. Jej źródłem jest potrzeba zrównoważenia ograniczenia kosztów z tworzeniem środowiska pracy wspierającego pracę zespołową oraz z podnoszeniem wydajności pracy. Dla 85 proc. ankietowanych koszty są głównym czynnikiem decydującym o wyborze siedziby, lecz aż 45 proc. uznaje istotność środowiska pracy jako czynnika kluczowego w procesie rekrutacji i zatrzymywania pracowników. Innymi ważnymi aspektami w wyborze lokalizacji są: łatwy dostęp do komunikacji miejskiej, siłownia czy restauracja w budynku, a także możliwość elastycznej aranżacji powierzchni biurowej. Najemcy najbardziej cenią centralnie położone biurowce, a także lokalizacje bogate w usługi dodatkowe.

 

Firmy z branż farmaceutycznej oraz bankowej, a także z sektora nowych technologii, są bardzo zainteresowane wdrażaniem nowych strategii miejsc pracy, które pozwalają idealnie dopasować ich biura do konkretnych potrzeb organizacyjnych i innych uwarunkowań - mówi Jonathan Steer, dyrektor Działu Doradztwa Budowlanego, CBRE w Polsce. Przy coraz większej konkurencji między firmami o dobrze wykwalifikowanych pracowników, decydującym czynnikiem przy wyborze pracodawcy może stać się właśnie najlepsze środowisko pracy. Z kolei główną korzyścią dla firm jest posiadanie uszytej na miarę przestrzeni biurowej, zapewniającej elastyczność aranżacji oraz możliwość przyszłego rozwoju. Połączenie tych dwóch tendencji skutkuje wysokim popytem na nasze usługi doradztwa w zakresie strategii miejsc pracy.

 

Pełna wersja raportu w PDF znajduje się poniżej.

Pobierz PDF

0.0
Tagi: CBRE
Napisz pierwszy komentarz