Proton Office

Biznes znów może kwitnąć w Polsce

Według dyrektorów finansowych w Polsce wróciły normalne warunki do prowadzenia biznesu.

Jak przewidują dyrektorzy finansowi (CFO), polska gospodarka napawa coraz większym optymizmem. Ponad 60 proc. z nich uważa, iż w nadchodzących miesiącach wzrost PKB osiągnie ponad 1,6 proc. Jednocześnie, wracają normalne warunki do prowadzenia biznesu i stabilizuje się sytuacja ekonomiczna. Przez to polskie firmy stają do silnej walki o rynek oraz dostosowują koszty do presji konkurentów. W 2014 roku priorytetowy dla firm będzie więc wzrost przychodów i minimalizacja kosztów poprzez projekty doskonałości operacyjnej. Przedstawione dane to główne wnioski z 5tego międzynarodowego badania dyrektorów finansowych Deloitte CE CFO Survey Q4 2013, przeprowadzonego przez firmę Deloitte.


 

W zeszłym roku CFO trafnie przewidzieli wzrost PKB w Polsce w 2013 roku, podając wartość na poziomie ok. 1,5 proc. W bieżącym roku zakładają poprawę sytuacji gospodarczej i wzrost PKB na poziomie ponad 1,6 proc. Aż 1/5 z badanych przewiduje, iż wartość ta wyniesie ponad 2,6 proc.


 

Co więcej, wielu polskich dyrektorów przewiduje nieznaczny spadek bezrobocia, jak również uznaje, iż inflacja nie przekroczy 2,9 proc.


 

Badanie wskazuje, iż odsetek tzw. optymizmu netto (różnica osób wskazujących poprawę sytuacji ekonomicznej i tych, którzy mówią o jej pogorszeniu) wśród dyrektorów finansowych wyraźnie wzrósł, z +24 do +44. Ponad połowa CFO lepiej ocenia perspektywy wzrostu swojej firmy w porównaniu z sytuacją sprzed 6 miesięcy. Choć pozytywne nastroje rosną w całej Europie Środkowej, to optymizm polskich CFO wyróżnia się na tle regionu. Większość prognoz CFO wskazuje na to, że do Polski wróciła normalność biznesowa rosnącej gospodarki a ślady kryzysu powoli przemijają – wyjaśnia Krzysztof Pniewski, Partner w Dziale Konsultingu Deloitte.


 

Część CFO nadal widzi ryzyko związane z niestabilną sytuacją ekonomiczną, lecz, w porównaniu do okresu sprzed pół roku, znacznie zwiększyła się liczba tych, którzy uznają poziom ryzyka za normalny.


 

Jakie biznesowe priorytety wyznaczają na ten rok dyrektorzy finansowi w Polsce? Przede wszystkim, wzrost przychodów na aktualnych i nowych rynkach, jak również restrukturyzację (którą wskazała 1/3 respondentów). Odpowiedzi te są związane prawdopodobnie z koniecznością poprawy pozycji konkurencyjnej na rynku. Nacisk kładziony będzie również na redukcję kosztów pośrednich i bezpośrednich.


 

W ramach badania zaobserwowano również wzrost zainteresowania inwestycjami i chęci podejmowania ryzyka wśród polskich CFO. Nie do pominięcia są również tendencje w obszarach, które budzą największe obawy dyrektorów. Chodzi tu przede wszystkim o presję cenową, ryzyko zatorów płatniczych i problemów z płynnością. Mniej CFO niż pół roku temu obawia się natomiast recesji oraz spadku popytu. Wyniki wskazują na zaostrzające się warunki konkurencji i wzmożoną walkę o rynek i wzrost. Ten wzrost wymaga jednak kapitału obrotowego i stąd większy nacisk musi był położony na aspekty zachowania płynności. Podnoszone przez CFO ryzyka są typowe dla przedsiębiorstw w fazie wzrostu, walczących o rynek i potrzebujących pieniędzy na sfinansowanie należności i zapasów - wyjaśnia Paweł Zarudzki, Starszy Menedżer w Dziale Konsultingu Deloitte.


 

68 proc. polskich firm nie planuje zwiększyć w bieżącym roku wydatków na badania i rozwój. W badaniu uwidacznia się również tendencja związana z oceną dostępności nowych kredytów. 20,3 proc. badanych uważa nowy kredyt za łatwy do uzyskania, a niemal sześciu na dziesięciu dyrektorów ocenia tę dostępność na normalnym poziomie.


 

Według CFO w Polsce, największą przeszkodą w prowadzeniu biznesu są podatki (szczególnie VAT) oraz przepisy dotyczące CIT.


 

Wśród 13 krajów, które wzięły udział w badaniu, Polska jest na drugim miejscu pod względem pozytywnych oczekiwań CFO co do prognoz długoterminowych. Obecna edycja badania pokazała, że w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się narastającej konkurencji pomiędzy firmami, które będą zmagały się z presją cenową i dostosowywały swoje koszty do spadających cen. Należy mieć nadzieję, że dobre prognozy gospodarcze i powrót do normalności zachęcą przedsiębiorców do większego ryzyka inwestycyjnego – podsumowuje Krzysztof Pniewski.


 

Pełna wersja raportu dostępna pod adresem: http://www.slideshare.net/DeloittePolska/prognozy-cfo-dla-polski-na-rok-2014


0.0
Tagi: Deloitte
Napisz pierwszy komentarz