Giant

Polska chętnie wybierana

fot. pixabay.com
fot. pixabay.com
Polska jest jednym z krajów najchętniej wybieranych na siedzibę centrum usług wspólnych. Wg badania Deloitte wydajność centrów usług wspólnych zwiększa się średnio o 8 proc. rocznie.

Jednym z pięciu krajów najchętniej branych pod uwagę przy lokalizacji nowego lub przeniesieniu dotychczasowego centrum usług wspólnych (SSC) jest Polska. Z przygotowanego przez firmę Deloitte raportu „Global Shared Services 2017 Survey Report” wynika, że wydajność centrów usług wspólnych zwiększa się średnio o 8 proc. rocznie. Wg ekspertów Deloitte sposób funkcjonowania centrów usług wspólnych zostanie mocno odmieniony przez robotyzację procesów. Deloitte co dwa lata (od 1999 r.) przeprowadza badanie, które sprawdza, w jaki sposób centra usług wspólnych wykorzystują różne praktyki i trendy, aby poradzić sobie z wyzwaniami klientów. 

Jak wynika z raportu „Global Shared Services 2017 Survey Report”, zbudowanie lub zmianę lokalizacji dotychczasowego centrum usług wspólnych planuje 44 proc. firm. W tym celu respondenci najchętniej wybraliby takie kraje, jak: Polska, USA, Meksyk, Indie oraz Chiny. 

Z raportu wynika także, że ciągle wzrasta liczba centrów usług wspólnych świadczących usługi w więcej niż trzech obszarach. W 2013 r. wynosiła ona 20 proc., w 2015 r. – 31 proc., a w 2017 r. wynosiła ona już 53 proc. Głównymi obszarami, którymi zajmują się centra usług wspólnych są finanse (88 proc.), HR (63 proc.) oraz technologie informatyczne (53 proc.). Z roku na rok centra usług wspólnych tworzą więcej wartości. Ich produktywność zwiększa się średnio o 8 proc. rocznie, a 73 proc. respondentów twierdzi, że wzrost ten wynosi 5 lub więcej procent (dwa lata temu taką odpowiedź wskazywało 70 proc. badanych). 

Model świadczenia usług wspólnych może wkrótce mocno się zmienić za sprawą robotyzacji procesów (zmniejszenie kosztów i nakładu pracy wymaganego do realizacji rutynowych, pracochłonnych zadań). Z robotyki korzysta już 8 proc. ankietowanych firm, 26 proc. prowadzi lub planuje pilotażowe działania, a 24 proc. rozpoczęło w tym obszarze wstępne badania. 

 


0.0
Tagi: Deloitte
Napisz pierwszy komentarz