Proton Office

Aktywność biurowa przenosi się poza centrum

Pierwszy etap Gdański Business Center w Warszawie
Pierwszy etap Eurocentrum Office Complex
Warsaw Research Forum podsumował pierwsze sześć miesięcy 2014 r. na warszawskim rynku biurowym.

W Warszawie pod koniec pierwszego półrocza br. znajdowało się już ponad 4,3 mln mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Deweloperzy nie próżnowali przez pierwsze sześć miesięcy 2014 r. – do użytku zostało oddanych 190 300 mkw., przy czym większość (76 proc.) zlokalizowanych jest poza centrum miasta.

 

Największym zainteresowaniem deweloperów cieszyły się strefy Południowa Zachodnia (69 200 mkw.) oraz Północna (44 500 mkw.). W pierwszym kwartale ukończono dziesięć inwestycji biurowych, natomiast w drugim – siedem. Należy przy tym zaznaczyć, że pierwszy kwartał zaowocował 84 500 mkw. nowej powierzchni, natomiast drugi – 105 900 mkw.

 

Największymi projektami biurowymi pierwszego półrocza były pierwszy etap kompleksu Gdański Business Center oferujący 44 500 mkw. (strefa Północna) oraz pierwsza faza Eurocentrum Office Complex dysponująca 38 700 mkw. (strefa Południowa Zachodnia). Innymi znacznymi inwestycjami były m.in. pierwszy etap kompleksu Park Rozwoju (16 000 mkw.), czy też renowacja biurowca przy ul. Moniuszki 1a (8600 mkw.).

 

Duży wzrost podaży przełożył się na wskaźnik pustostanów. W porównaniu z końcem ostatniego kwartału 2014 r., gdy wynosił 11,7 proc., wzrósł on do poziomu 13,4 proc. na koniec czerwca 2014 r. Warto zwrócić uwagę, że więcej powierzchni niewynajętej znajduje się w dwóch strefach centralnych – 13,6 proc., niż w rejonach poza centrum (13,3 proc.).

 

Aktywność najemców była stosunkowo podobna w obu kwartałach pierwszej połowy. Łącznie popyt wyniósł 260 000 mkw., z czego 130 800 mkw. stanowiły umowy z drugiego kwartału. Podobnie jak w przypadku deweloperów, najemcy skoncentrowali swoją aktywność w strefach poza centrum (76 proc. zarejestrowanego wolumenu transakcji). Najbardziej popularnymi rejonami były strefy: Południowa Górna (95 900 mkw.), Południowa Zachodnia (51 700 mkw.) oraz Obrzeża Centrum (41 200 mkw.). Ponad połowę transakcji stanowiły nowe umowy (53 proc.), natomiast renegocjacje i przedłużenia odpowiadały za 36,6 proc. Udział transakcji pre-let wyniósł jedynie 6,7 proc.

 

Za największą transakcję pierwszego półrocza uznać można renegocjację 13 200 mkw. powierzchni przez firmę Netia w Marynarska Business Park. Innymi dużymi umowami były te zawarte przez m.in.: PwC (renegocjacja, 10 800 mkw., International Business Center), Citibank (ekspansja, 7900 mkw., Marynarska 12) oraz Nokia Siemens Networks (renegocjacja, 5300 mkw., Horizon Plaza).


0.0
Napisz pierwszy komentarz