Top Woman in Real Estate

Małe projekty w miastach regionalnych budzą zainteresowanie

W pierwszym półroczu 2014 r. na polskim rynku inwestycyjnym odnotowano stabilny popyt w każdym segmencie nieruchomości komercyjnych.

Inwestorzy działający na polskim rynku wykazują coraz większe zainteresowanie małymi projektami znajdującymi się w miastach regionalnych. Dużą część transakcji stanowią aktywa sprzedawane jako portfele nieruchomości (tendencja ta jest widoczna przede wszystkim w segmencie nieruchomości logistycznych). W przypadku nieruchomości biurowych i handlowych, są one sprzedawane najczęściej bezpośrednio przez deweloperów, w opozycji do budynków magazynowych, które oferowane są głównie na rynku wtórnym.

 

Eksperci DTZ wskazują na wzrost aktywności transakcyjnej wśród mniejszych projektów zlokalizowanych w miastach regionalnych. Jest to zmiana w porównaniu z wcześniejszymi latami, gdy zauważalna była silna dominacja większych nieruchomości. Rosnąca liczba mniejszych transakcji, które dotyczą głównie nieruchomości zlokalizowanych w regionalnych miastach, pokazuje, że polski rynek inwestycyjny dojrzewa - podkreśla Craig Maguire, Dyrektor Zespołu Rynków Kapitałowych w DTZ. Biorąc pod uwagę obecnie zamknięte i przyszłe transakcje wierzymy, że ich wartość w 2014 roku będzie na podobnym lub nieznacznie wyższym poziomie niż w poprzednim roku – dodaje.

 

Najbardziej aktywnymi inwestorami na polskim rynku inwestycyjnym w pierwszym półroczu br. byli, podobnie jak w latach wcześniejszych, inwestorzy zagraniczni. Zauważalny jest również wzrost obecności kapitału polskiego. Największymi inwestorami są zagraniczne fundusze inwestycyjne, a także niektóre fundusze oportunistyczne. Te drugie reprezentują krótkoterminowe strategie inwestycyjne, szukając aktywów o podwyższonym ryzyku, lecz potencjalnie wyższej stopie zwrotu. To właśnie te podmioty odpowiadają za najbardziej znaczącą część wolumenu transakcji w drugim kwartale 2014 r.


0.0
Tagi: DTZ
Napisz pierwszy komentarz