PGE Narodowy

Seminarium dla najemców powierzchni biurowych

Relacja

|
Monika Sułdecka-Karaś, Regional Director z firmy Knight Frank
Monika Sułdecka-Karaś, Regional Director z firmy Knight Frank
20 listopada w Centrum Biurowym Lubicz odbyło się seminarium skierowane głównie do najemców. Poruszona została tematyka rynku biurowego w Krakowie, współpracy zarządców z najemcami, usług Facility Management oraz najlepszych sposobów reakcji na wady w budynku.

Główni organizatorzy, firma zarządzająca i doradzająca w sektorze nieruchomości, Knight Frank, oraz kancelaria Wardyński i Wspólnicy, zorganizowali czwarte już seminarium z cyklu spotkań dla najemców i deweloperów. Jesienią odbywają się dyskusje z najemcami, natomiast wiosną – z deweloperami.

Przewodnimi tematami dyskusji był rynek powierzchni biurowych w Krakowie, sposoby współpracy zarządców budynków z najemcami, usługi świadczone przez Facility Management dla obiektów biurowych oraz sposoby reakcji na napotkanie wady w obiekcie.

Spotkanie rozpoczęło się w przyjemnej atmosferze dzięki szczegółowo omówionej sytuacji rynku biurowego w Krakowie przez Monikę Sułdecką-Karaś, Regional Director z firmy Knight Frank. Uczestnicy dowiedzieli się, jak zmieniały się powierzchnie biurowe pod wpływem rozrostu firm z sektora BPO. Następnie prelegentka przedstawiła liczbowe dane mówiące o zasobach powierzchni biurowych w poszczególnych miastach Polski oraz relacji pomiędzy popytem i podażą na nie. Liderem na regionalnym rynku biurowym jest Kraków, natomiast Wrocław notuje szybki rozwój tego sektora, który już w 2013 r. przekroczy kluczowe 500 000 mkw powierzchni biurowej, tyle ile jest obecnie w stolicy Małopolski. W odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania, Monika Sułdecka-Karaś omówiła sytuację specjalnych stref ekonomicznych w Krakowie, po czym zakończyła prezentację informacjami na temat pustostanów i podnajmu powierzchni biurowej.

Drugi panel poprowadzili również przedstawiciele firmy Knight Frank, Magdalena Oksańska, Associate Director oraz Grażyna Czerwonka, zarządca m.in. budynku Euromarket w Krakowie. Omówiły one współpracę zarządcy z najemcami, którzy dowiedzieli się jak wygląda schemat organizacyjny pomiędzy właścicielem budynku, zarządcą oraz najemcą. Poznali również dokładniej pracę zarządcy nieruchomości oraz problemy, jakie rozwiązuje. Duże zainteresowanie i sporo pytań wzbudziła kwestia akcji charytatywnych i działań proekologicznych, w których zarządcy biorą czynny udział. Równie ciekawą częścią tego bloku było omówienie funkcjonalności platformy help desk Singu FM, która ułatwia i przyspiesza pracę i komunikacją wszystkich użytkowników budynku. Panel zakończyła prezentacja dotycząca kosztów eksploatacyjnych, ich elementów i możliwości ich optymalizacji.

Po przerwie na kawę rozpoczęła się kolejna część seminarium prowadzona przez zaproszonego gościa z firmy Gegenbauer – Jacka Gola oraz szefa działu technicznego Knight Frank Panią Urszule Łuszpińską. Przybliżono  uczestnikom usługi Facility Management dla budynków biurowych. Termin ten został objaśniony z różnych punktów widzenia i zdefiniowany jako świadczenia na rzecz nieruchomości w zakresie technicznego, infrastrukturalnego i ekonomicznego zarządzania budynkiem. Prelegenci objaśnili, co FM ma zapewnić klientowi oraz jaki jest standard usług technicznych. Podczas prezentacji zaznaczono iż Property Manager i Facility Manager współpracują ze sobą właściwie podczas całego okresu życia nieruchomości i wspólnie z właścicielem podejmują decyzje na temat budżetów inwestycji. Dokładnie przybliżony został również temat oprogramowania służącego do zarządzania budynkiem. Na zakończenie panelu podkreślono korzyści, jakie otrzymują klienci korzystający z usług Facility Management. 

Seminarium zakończył Stefan Jacyno, adwokat z kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Uczestnicy z wielką uwagą wysłuchali prezentacji na temat sposobów reagowania na wady w budynku biurowym. Prelegent omówił klasyfikację wad oraz sytuacje, w jakich znaleźć się mogą najemcy. Słuchacze dowiedzieli się o swoich prawach w tym zakresie oraz rodzajach beneficjum, jakie mogą czerpać w wypadku powstania lub wykrycia wad.

Wydarzenie jak zawsze wzbudziło żywe zainteresowanie obecnych najemców. Prelegenci z chęcią odpowiadali na pytania zadawane przez uczestników, nie tylko podczas prezentacji, ale również podczas przerw. Wiosną główny organizator firma Knight Frank zapowiada kolejne seminarium z cyklu deweloper - najemca, tym razem skierowane do krakowskich deweloperów.


0.0
Napisz pierwszy komentarz