Giant

Zainteresowani branżą outsourcingową spotkali się w Łodzi

Kolejne spotkanie z cyklu Targi Usług Outsourcingowych B2B już za nami. Tym razem wydarzenie odbyło się w Instytucie Europejskim w Łodzi.

5 czerwca br. gości Targów Usług Outsourcingowych B2B zgromadzonych w Instytucie Europejskim powitał Wiceprezydent Miasta Łodzi, Marek Cieślak. Spotkanie miało na celu nawiązanie dialogu między przedsiębiorstwami pochodzącymi z regionu łódzkiego i mazowieckiego, które poszukują rozwiązań outsourcingowych, a firmami, które takie usługi są w stanie w tym regionie (lub na terenie całej Polski) dostarczyć.

 

Targi podzielone były na dwie części: wystawienniczą i konferencyjną. Zaprezentowało się na nich ponad 20 firm z różnych branż, m.in. BSS ; Rodl & Partners; Call Center Inter Galactica; Contract Administration ; Grupa Nowy Styl; PKF Consult, Chałas i Wspólnicy, 3S IT , Toolip czy Paperhant Poland.

 

Podczas łódzkiej edycji wydarzenia najbardziej istotne były kwestie merytoryczne, które pozwoliły uczestnikom na poznanie zagadnień dotyczących outsourcingu.

 

Duże zainteresowanie wzbudziła debata związana z outsourcingiem w skali ogólnopolskiej, w której udział wzięli: Marcin Włodarczyk, dyrektor Biura Urzędu Miasta Łodzi; dr Jerzy Czarnecki z Katedry Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego; Katarzyna Mokwińska, project manager dedykowana wspieraniu inwestycji z sektora nowoczesnych usług dla biznesu z Polskiej Agencji Informacji I Inwestycji Zagranicznych; Krzysztof Twardowski, dyrektor operacyjny z Target BPO Polska oraz Lisa Stolarczyk, HR konsultant z HR Solo Doradztwo Personalne. Moderatorem dyskusji była Monika Kaczorek, partner w firmie Mazars. Uczestnicy rozmawiali m.in. o tym, jak administracja samorządowa postrzega inwestorów z branży outsourcingowej oraz czy outsourcing wpływa na procesy zarządzania w przedsiębiorstwie. Dr Jerzy Czarnecki zwrócił uwagę, że przedsiębiorstwa powinny skupiać się na tym, co robią najlepiej, a resztę zadań outsourcingować. Co więcej, skończyła się era firm o stałym profilu, czego najlepszym przykładem jest firma Nike, która wcześniej zajmowała się produkcją obuwia, a obecnie skupia się na zarządzaniu łańcuchem wartości firmy, outsourcingując produkcję. Lisa Stolarczyk zwróciła natomiast uwagę na kwestię strategii konkurencyjnych firm. Dawniej konkurencyjność ściśle wiązała się z ceną, obecnie cena jest tylko jednym z parametrów. Firma, która zastanawia się nad outsourcingiem, chce uporządkować procesy wewnątrz firm, co wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Znajomością nowych trendów w sektorze outsourcingu podzielił się Krzysztof Twardowski, dyrektor operacyjny Target BPO Polska, zwracając uwagę, że obecnie firmy z tej branży to eksperci współtworzący strategię przedsiębiorstwa.

 

Na wydarzeniu nie zabrakło również gościa specjalnego, którym był prof. Witold Orłowski. Opowiedział on o procesie podejmowania decyzji, nie tylko biznesowych. Omówił również tematykę kryzysu, zwracając uwagę, że można na nim zyskać. Swoje przemówienie podsumował mówiąc, że sukcesem Polski w tym 25-leciu było stworzenie konkurencyjnej gospodarki rynkowej.

 

Cykl Targi Usług Outsourcingowych B2B organizuje firma Prospects Publisher Sp. z o.o. pod Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Łodzi i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Ministerstwa Gospodarki.


0.0
Napisz pierwszy komentarz