PGE Narodowy

Zielone budownictwo – spojrzenie z dystansu

7. PLGBC Green Building Symposium
Na wiele spraw, zwłaszcza tych, które naturalnie – i za sprawą wprowadzanych przez nas zmian – ewoluują, od czasu do czasu powinniśmy spojrzeć z pewnego dystansu. Dlaczego? Bo z dala więcej widać, zarówno przestrzennie, jak i czasowo.

 

Będzie nim zatem obiekt, który współgra ze swoim otoczeniem i w minimalnym stopniu wpływa na środowisko. Piers Heath z Foster + Partners przytoczył szereg przykładów takich projektów. Masdar Insitute w Abu Dhabi, Casa de Goblerno w Buenos Aires, Apple Campus w Cupertino czy Spaceport America w Nowym Meksyku wykorzystują swoje położenie i warunki w nim panujące w taki sposób, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię cieplną. Wizualnie zaś stają się częścią otoczenia, otwierając się na nie i stapiając z nim. Zrównoważony budynek ogranicza zużycie energii, wody, zasobów naturalnych i oprócz takich tradycyjnych rozwiązań, wykorzystuje też najnowsze zdobycze technologii, które umożliwiają podniesienie komfortu przebywających w nim ludzi przy jednoczesnej redukcji zapotrzebowania na energię i zasoby. Jak wykazało badanie United Technologies, Upstate Medical University i Harvard School of Public Health, którego wyniki zaprezentował Ross D. Shuster z United Technologies, taka strategia zdecydowanie pozytywnie wpływa na wzrost sprawności umysłowej użytkowników budynku. Badanie pod przyjemną nazwą Buildingomics przeprowadzono w pięciu miastach różnych stanów USA, zróżnicowanych klimatycznie i poddano mu reprezentację kilku obiektów efektywnych energetycznie i kilku certyfikowanych w systemach wielokryterialnych. Oprócz danych liczbowych wskazujących na znaczne (31-73% w zależności od rodzaju aktywności umysłowej) podniesienie funkcji poznawczych mózgu, studium sprecyzowało również wniosek, że wpływ budynku na człowieka rozciąga się daleko poza godziny przebywania w nim, a także że stosowanie się głównie do wymagań prawa budowlanego podczas projektowania jest niewystarczające dla sprostania wymaganiom związanym z naszym zdrowiem.

Zatem zarówno w kwestiach odnoszących się bezpośrednio do środowiska, jak i do człowieka, mówcy Sympozjum zalecają spojrzenie całościowe, strategiczne. Na nasuwające się pytanie „Jak to wszystko sfinansować w mojej inwestycji?”, odpowiedź pomogli znaleźć Terry McCallion z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD) i paneliści sesji Green Building Financing, której EBRD był partnerem. Przedstawiony przez dyrektora McCalliona schemat finansowania zielonych budynków w ramach stworzonego przez EBRD mechanizmu Green Economy Transition (GET), rozwinęła Marilena Vuiu. GET ma za zadanie przekształcić wyzwania w finansowaniu w nowe możliwości. Koncentruje się na gospodarkach przechodzących transformację, wspierając je w dążeniu do zmniejszania wpływu na środowisko i redukcji innych form degradacji środowiska. Taki sposób działania instytucji finansowej również więc jest efektem spojrzenia z dystansu. Finansowaniu podlegają m.in. inwestycje w efektywność energetyczną – również w ramach miejskich systemów, czystszą produkcję energii czy OZE.

EBRD jest jednym z głównych partnerów otwartego w 2014 roku Hines Poland Sustainable Income Fund (HPSIF), który na Sympozjum zaprezentował Wojciech Rumian z Hines Polska. W czerwcu 2015 roku odbyło się zamknięcie funduszu, z łączną kapitalizacją na poziomie ponad 155 mln Euro. Instrument skupiał się na nabyciu istniejących budynkach z potencjałem do poprawy zrównoważenia. Wśród takich obiektów znalazły się m.in. Ambassador Office Building, Sky Office Center, Nestle House.

 


0.0
Tagi: PLGBC
Napisz pierwszy komentarz