PGE Narodowy

Konferencja „Miasta przyszłości według Sweco”

5 kwietnia br w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się konferencja „Miasta przyszłości według Sweco” zorganizowana przez firmę Sweco Consulting. Głównym przesłaniem konferencji było pokazanie inspirujących rozwiązań i pomysłów pozwalających na tworzenie i rozwój miast przyszłości.

Adam Błażowski, Product Manager EcoSCADA oraz Partner Sweco przedstawił case study budynku objętego usługą optymalizacji zużycia energii. Dzięki zastosowaniu rozwiązań Smart IT możliwe było uzyskanie oszczędności energii na poziomie 30%. Błażowski zwrócił również uwagę na duży potencjał dla tego typu usług w Polsce, dzięki którym można mądrze i efektywnie oszczędzać energię w budynkach.

O budynkach, ale w szerszym, miejskim ujęciu, opowiadał Maciej Mycielski, architekt i urbanista reprezentujący Mycielski Architecture & Urbanism. Jego prezentacja była skupiona na tkance miejskiej. Mycielski wskazywał jak należy ustalać priorytety rozwojowe w polskich miastach oraz co należy zrobić, aby podnieść wartość terenów oraz atrakcyjność miejsc. Podkreślił również istotną rolę partycypacji społecznych w procesie kształtowania miast.

Dr Andrzej Kruszewicz, Ornitolog i Dyrektor Warszawskiego ZOO w swojej prezentacji przedstawił jak pogodzić przyrodę z nowoczesnym budownictwem. Zwracał uwagę na wpływ postępującej urbanizacji na różnorodność biologiczną w miastach. Dr Kruszewicz tłumaczył również jak istotne jest uwzględnianie przemyślanych rozwiązań dla zwierząt i jakie można je stosować w praktyce.

Ostatnim prelegentem był Daniel Hojniak, Senior Sustainability Consultant ze Sweco UK. Przybliżył on słuchaczom niezwykle istotny temat zdrowych budynków, a także przedstawił wyniki badań wpływu jakości miejsca pracy na nasze dobre samopoczucie. Przekonywał, że projektowanie zdrowych budynków coraz częściej jest brane pod uwagę i realizowane przez deweloperów, co znajduje potwierdzenie w rosnącej liczbie certyfikatów WELL oraz FITWEL.

Zarówno prowadzący konferencję, Bartosz Dominiak – autor Smart City Blog, jak i pozostali uczestnicy w rozmowach kuluarowych doceniali wybór tematu przewodniego wydarzenia, jako niezwykle aktualnego i potrzebnego do dyskusji. Z uznaniem wypowiadali się także o doskonałym doborze prelegentów oraz ich inspirujących prezentacjach. 

Wierzymy, że ta konferencja powinna zaowocować jeszcze większym zaangażowaniem we wdrażanie w życie idei miast przyszłości. Tak, by jeszcze lepiej tworzyć bezpieczną i sprzyjającą człowiekowi przestrzeń do życia, efektywną pod względem energetycznym i ekonomicznym oraz funkcjonującą z poszanowaniem środowiska naturalnego i nas samych.

 

  • 1
  • 2

5.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz