EKO Koniec "Dnia Ziemi"

Relacja

23 kwietnia w Polonia Palace Hotel w Warszawie odbyła się konferencja Dzień Ziemi oraz Wprowadzenie do DGNB. Organizatorem wydarzenia byli PLGBC i Knauf Insulation.

Główne zagadnienia jakie poruszono na konferencji to certyfikacja środowiskowa budynków, budownictwo zrównoważone, ekologiczne rozwiązania w budownictwie i planowanie aglomeracji miejskich.

Konferencję rozpoczął Rafał Schurma z PLGBC. Jego wykład dotyczył wpływu człowieka na środowisko naturalne i znaczeniem certyfikacji środowiskowej budynków. Zdaniem Rafała Schurmy inicjatywy podejmowane przez niezależne instytucje, mające na celu wprowadzanie jednolitych standardów dotyczących certyfikacji środowiskowej budynków, są kluczowym elementem rozwoju zrównoważonego. Prezentacja poruszyła główne ogólnoświatowe problemy odnoszące się do wszystkich aspektów życia ludzkiego, od społecznych poprzez środowiskowe, a na ekonomicznych kończąc.

Następnie krótkie wystąpienie Pani Ewy Kosmali z Knauf Insulation, traktowało o  najnowszych osiągnięciach w dziedzinie produkcji wełny mineralnej.

Dr Czesław Bielecki z Dom i Miasto oraz dr Michał Stangel z PLGBC mówili o takim rozwoju miast, który zakłada jak najmniejszy wpływ na środowisko, a zarazem zapewnia mieszkańcom maksimum komfortu. Sposobem na osiągnięcie tych celi jest właściwe zagospodarowanie przestrzenne, które w wielu polskich miastach nie istnieje lub jest oderwane od rzeczywistości.

Druga część konferencji poświęcona była merytorycznym kwestiom związanym z certyfikatami DGNB oraz standardem EPD (Enviromental Product Declaration). EPD jest integralnym elementem wszystkich procesów związanych z budownictwem zrównoważonym, gdyż trzeba wiedzieć, że nie tylko stawianie energooszczędnych budynków jest ważne ale także budowanie ich z ekologicznych materiałów. – mówi Ewa Kosmala, pełnomocnik zarządu Knauf Insulation.

Panele poświęcone certyfikatowi DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), prowadzone przez Dominica Church’a specjalistę od międzynarodowej wersji certyfikatu DGNB, przybliżyły zadania i rolę niemieckiego Green Building Counsil (GBC) oraz filozofię, zasady i kryteria oceny DGNB.


0.0
Tagi: PLGBC
Napisz pierwszy komentarz