Giant

Skarb Państwa inwestuje

Zielonogórska izba celna w będzie mieć nową siedzibę. Umowę na budowę obiektu podpisano z firmą Erbud.

30 sierpnia br. zawarta została umowa, na mocy której Erbud wybuduje siedziby Urzędu i Oddziału Celnego w Zielonej Górze. Inwestorem jest Skarb Państwa – Izba Celna z siedzibą w Rzepinie. Wartość kontraktu wynosi 20,84 mln zł netto, zaś zakończenie prac zaplanowano na wrzesień 2015 r.

Spółka Erbud specjalizuje się w wykonywaniu robót budowlanych. Przedsiębiorstwo powstało w sierpniu 1990 r. w Toruniu. 6 lat później uruchomiło swój pierwszy oddział za granicą – w dawnej RFN. Od 11 maja 2007 r. Akcje Erbudu notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


0.0
Napisz pierwszy komentarz