Proton Office

Polimex-Mostostal zbywa nieruchomości

Budynek przy ul. Wita-Stwosza w Katowicach
Budynek przy ul. Wita-Stwosza w Katowicach
Firma Polimex-Mostostal oraz jej spółki zależne zbywają nieruchomości w Katowicach i Krakowie.

Firma Polimex-Mostostal zawarła w grudniu trzy umowy dotyczące zbycia nieruchomości spółki.

 

Pierwszą umowę zawarła spółka celowa „Polimex Development” Kraków Sp. z o.o. Kupującym była Molina sp. z o.o. 4 S.K.A. Przedmiotem umowy była sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Rzepakowej 4 w Katowicach. Wartość transakcji wyniosła 8,61 mln zł brutto. Działka przeznaczona jest pod zabudowę usługową w zakresie usług użyteczności publicznej oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

 

Kolejna spółka celowa Polimexu-Mostostal, BR Development sp. z o.o., podpisała umowę sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych w Krakowie, przy ul. Powstańców. Kupującym, za cenę 7,134 mln zł brutto, była Molina sp. z o.o. 2 S.K.A. Na gruncie powstać mogą dwa warianty zabudowania: dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z usługami lub zespół budynków usługowych o funkcji biurowo-hotelowej. Dla obu wersji zostały opracowane koncepcje architektoniczno-urbanistyczne. W wariancie drugim powstać może pięciokondygnacyjny budynek biurowy z jedną lub dwoma kondygnacjami podziemnymi. W przyziemiu mogłyby powstać sale konferencyjne i lokale usługowe. Na wyższych kondygnacjach znalazłyby się pomieszczenia biurowe open space. Powierzchnia użytkowa budynku wyniosłaby 20 608 mkw.

 

Polimex-Mostostal podpisał również warunkową umowę sprzedaży gruntu położonego przy ul. Wita Stwosza 3 w Katowicach. Nabywcą jest również Molina sp. z o.o. 4 S.K.A. Wartość transakcji wyniosła 7,38 mln zł brutto. Warunkami dokonania zakupu są: nie wykonanie przez Sigma Tabor sp. z o.o. przysługującego jej prawa pierwokupu; otrzymanie zgody wszystkich wierzycieli finansowych; uzyskanie przez kupującą satysfakcjonującej odpowiedzi ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w przedmiocie istnienia roszczeń reprywatyzacyjnych oraz podpisanie umowy prawa pierwszeństwa. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym powstałym w 1910 roku, który w 1995 roku został wpisany do rejestru zabytków województwa katowickiego. W 2010 roku dokonano gruntownego remontu, zmieniając funkcję budynku z mieszkalnej na biurową z częścią gastronomiczną i hotelową.

 

Łączna wartość przedstawionych umów wyniosła 23,124 mln zł.


0.0
Napisz pierwszy komentarz