Giant

Ochrona danych osobowych - szkolenie dla działów personalnych (HR)

Lista wydarzeń

Miasto : Warszawa
Miejsce :
Data : 14.04.2014
Godzina : 09:00 - 17:00
Status : zakończone
Ochrona danych osobowych - szkolenie dla działów personalnych (HR)

Ochrona danych osobowych - szkolenie dla działów personalnych (HR)

14 kwietnia 2014, Warszawa

 

Szkolenie skierowane jest na przekazanie uczestnikom wiedzy pozwalającej na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w ramach stosunków zatrudnienia i rekrutacji do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia MSWiA. Uczestnictwo w szkoleniu zapewni spełnienie podstawowej wytycznej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazującej, aby do przetwarzania danych były dopuszczone wyłącznie osoby uprzednio przeszkolone z przedmiotowej tematyki. Certyfikaty jakie otrzymają uczestnicy szkolenia wpłyną pozytywnie na wizerunek instytucji w której pracują, podkreślając jednoznacznie, że firmy te w swoich strukturach cenią bezpieczeństwo danych osobowych.

 

Cele szkolenia:

 • Omówienie problematyki ochrony danych osobowych w działach HR wraz ze wskazaniem, dlaczego warto poświęcić uwagę zagadnieniu;
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do zgodnego z prawem przetwarzanie danych osobowych w ramach zatrudnienia, rekrutacji, outsourcingu zadań kadrowych;
 • Wskazanie zagrożeń w zakresie przetwarzania danych osobowych w działach kadr;
 • Trening uczestników pod kątem umiejętności przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych podczas pracy.

 

Korzyści:

 • Budowa bezpieczeństwa w stosunkach pracowniczych;
 • Wzrost poziomu świadomości ochrony danych osobowych i praw pracowników;
 • Zmniejszenie ryzyka wycieku danych osobowych z instytucji;
 • Poprawa wizerunku instytucji poprzez spełnianie wymogów stawianych przez przepisy.

 

Szkolenie jest adresowane do:

 • Specjalistów do spraw personalnych i pracowników działów kadr, płac i komórek personalnych;
 • Osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • Kadry menedżerskiej, przełożonych nadzorujących pracę pracowników w firmach i instytucjach;
 • Innych osób zaangażowanych w obsługę kadrową pracowników.

 

W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą następujące umiejętności:

 • Poprawne definiowanie podstawowych pojęć z zakresu ochrony danych osobowych;
 • Dostosowanie czynności dokonywanych w ramach stosunku pracy do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Zapoznanie się z przesłankami dopuszczalności przetwarzania danych osobowych;
 • Wiedza o prawach i obowiązkach spoczywających na pracodawcy w celu zagwarantowania poufności informacji o pracownikach.

 

Prowadzący warsztat:

Iwona Kozieł - Prawnik, certyfikowany audytor wiodący ISO/IEC 27001:2005 absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na tej samej uczelni. Brała udział w projektach audytorskich oraz szkoleniowych realizowanych dla Urzędów jak również przeprowadzała audyty dokumentacji z zakresu danych osobowych dla Spółek należących do grup kapitałowych o globalnym zasięgu m.in. Citroen Polska Sp. z o.o., Peugeot Polska Sp. z o.o., IKEA RETAIL Sp. z o.o., Vision Express SP. Sp. z o.o. czy ASCO Numatics Sp. z o.o. Współtwórca systemu ochrony danych osobowych w K2 Internet S.A. W codziennej pracy zawodowej zajmuje się doradztwem z zakresu ochrony danych osobowych, a także prowadzeniem szkoleń. Realizowała projekty szkoleniowe dla m.in.: TAURON Ciepło S.A., Moneo Pharma Group Sp. z o.o., Monipol Sp. z o.o. a także dla Urzędu Dozoru Technicznego oraz Kancelarii Sejmu RP. Ukończyła seminaria "Wymowa prawnicza" oraz "Marketing usług prawniczych" .

 

Organizator gwarantuje:

 • Kompleksowy autorski program szkoleniowy
 • Kameralną grupę sprzyjającą efektywności nauki
 • Imienny Certyfikat
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch i przerwy kawowe

Termin: 14 kwietnia 2014, 09:00 - 17:00

Miejsce: Warszawa

Cena: 590 zł netto

Przy zgłoszeniu do: 27.03.2014r. – 500 zł netto


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz