Giant

Generalny wykonawco, nie jesteś sam!

|
Dla deweloperów komercyjnych certyfikacja stała się ważnym aspektem podczas realizacji inwestycji. Coraz częściej jej przeprowadzenie zlecane jest generalnym wykonawcom. Mogą oni jednak liczyć na wsparcie. Eksperci firmy Go4Energy tłumaczą, na czym ono polega.
Tomasz Augustyniak, Partner Zarządzający Go4Energy i Katarzyna Podyma, Sales & Marketing Director Go4Energy
Tomasz Augustyniak, Partner Zarządzający Go4Energy i Katarzyna Podyma, Sales & Marketing Director Go4Energy

Deweloperom komercyjnym zależy na tym, żeby realizowane przez nich projekty były certyfikowane. Czy coraz częściej zlecają oni przeprowadzenie procesu certyfikacji generalnym wykonawcom?

Tak, taka praktyka działania widoczna jest szczególnie w przypadku obiektów logistycznych i magazynowych, gdzie deweloper, często budując na zamówienie konkretnych firm, sam nie posiada osób dedykowanych zrównoważonemu budownictwu. Wówczas kompleksowa koordynacja zakresu prac nad projektem wraz z zapewnieniem realizacji całości robót budowlanych i uzyskaniem certyfikatu zostaje przekazana generalnemu wykonawcy. W ten sposób inwestor zyskuje jednego partnera, który gwarantuje mu profesjonalne i efektywne przeprowadzenie całego procesu budowlanego.

Za co odpowiedzialny jest generalny wykonawca w zakresie certyfikacji obiektu?

Odpowiedzialność generalnego wykonawcy w zakresie certyfikacji obejmuje zdobycie określonej liczby punktów celem uzyskania certyfikatu na odpowiednim, założonym przez Inwestora poziomie. Wiąże się to m.in. z:

- doborem odpowiednich materiałów, nadzorem nad zamówieniami i wybudowaniem zgodnie z wymogami certyfikacji

- sporządzeniem odpowiednich planów, dotyczących praktyk postępowania w trakcie prowadzenia prac budowlanych

- gromadzeniem niezbędnej dokumentacji wykonawczej

- systematycznym przeprowadzaniem inspekcji i raportowaniem do jednostki certyfikacyjnej.

Inwestor zleca danej firmie generalne wykonawstwo w pakiecie z przeprowadzeniem procesu certyfikacji ekologicznej. Gdzie może ona szukać wsparcia w realizowaniu tego zadania?

Wsparciem dla generalnych wykonawców są firmy, wyspecjalizowane w procesach certyfikacji inwestycji w różnych systemach oceny, wybieranych w zależności od oczekiwań i potrzeb inwestora. Na pokładzie firmy Go4Energy dostępni są konsultanci WELL Building Standard, asesorzy BREEAM czy akredytowani profesjonaliści LEED, a także osoby odpowiedzialne za analizy dodatkowe, przeglądy BMS czy pomiary.

Jak firmy specjalizujące się w procesach certyfikacji wspierają generalnych wykonawców?

Ich doświadczenie pozwala nie tylko na sprawne przeprowadzenie całego procesu, ale też na uniknięcie sytuacji, gdzie wskutek niedopełnienia formalności utracone zostałyby punkty, czyli zakładane kredyty.

 

 

Co zyskuje generalny wykonawca powierzając proces certyfikacji specjalizującej się w tym firmie?

Wsparcie dla generalnego wykonawcy polega na wstępie na analizie możliwości zdobycia zakładanej liczby punktów, wskazaniu szans i ewentualnych zagrożeń. Następnie opracowane zostają pisemne wytyczne, przygotowywane specjalnie na potrzeby realizowanego projektu.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac przeprowadza się odpowiednie szkolenia dla pracowników i opracowuje plany działania. W trakcie budowy przeprowadzone zostają pilotażowe inspekcje, a osoba dedykowana do procesu certyfikacji zapewnia generalnemu wykonawcy bieżącą konsultację i raportuje o statusie realizacji zakładanych kredytów.

Czy taka firma poniekąd „zarządza” generalnym wykonawcą i podwykonawcami przygotowując dla nich wytyczne dotyczące danego projektu?

Zarządzaniem na pewno byśmy tego nie nazwali. Przygotowywane są jednak szczegółowe wytyczne dla GW i inwestora, postępując wg. których można liczyć na uzyskanie certyfikatu na oczekiwanym poziomie. Zadaniem firmy prowadzącej proces certyfikacji jest również rozpoznawanie ewentualnych zagrożeń do zdobycia oczekiwanej liczby punktów i informowanie o tym odpowiednio wcześniej, by dać możliwość ich zniwelowania.

Jeśli pojawia się zagrożenie niezdobycia oczekiwanej liczby punktów to jak firma specjalizująca się w certyfikacji może pomóc generalnemu wykonawcy?

Wówczas wspólnie wypracowywane są metody naprawcze. Na przykład mogą zostać przygotowane analizy dodatkowe, których wykonanie pozwoli uzyskać certyfikat na zakładanym poziomie. Analizy te wykonują eksperci w poszczególnych dziedzinach, takich jak m.in. analizy materiałowe, cyklu życia budynku czy oświetlenia dziennego.

Jakie ryzyko wynika z tego, że deweloper nie określił precyzyjnie w umowie zakresu odpowiedzialności przenoszonej na generalnego wykonawcę? Jak uniknąć tego zagrożenia?

Ryzykiem są dodatkowe koszty, które mogą się pojawić, m. in. koszty zmian projektowych, analiz dodatkowych i wynagrodzenia dla firmy prowadzącej proces certyfikacji. Jeśli nie znajduje to uregulowania w umowie między inwestorem a generalnym wykonawcą, wówczas dochodzi do sporów w kwestii rozliczeń finansowych. Działając jako stałe wsparcie generalnego wykonawcy możemy w odpowiednim momencie wskazać ryzyka w zapytaniach ofertowych ze strony inwestora. Warto mieć też na uwadze fakt, że ewentualne nieprecyzyjne zapisy w umowach powinny być odpowiednio wyżej wyceniane w ofertach na generalne wykonawstwo, właśnie ze względu na ponoszone ryzyko.

Przy jakich projektach firma Go4Energy wspierała generalnych wykonawców?

Firma Go4Energy wspiera generalnych wykonawców w procesach certyfikacji ekologicznych wszystkich typów budynków magazynowo- logistycznych, biurowych i handlowych, działając na terenie całego kraju. W ostatnim czasie braliśmy udział w takich projektach jak Business Garden Warszawa II, Centrum Dystrybucyjne Lidl w Będzinie, siedziba MPWiK czy aktualnie certyfikowana Galeria Północna. Każdy z obiektów cechowała inna specyfika, a co za tym idzie inne wymogi inwestora, którym naszym zespołom LEED-owemu i BREEAM-owemu udało się z powodzeniem sprostać, uzyskując certyfikat na zakładanym poziomie, niekiedy nawet najwyższym z możliwych. W tym roku obchodzimy X-lecie działalności naszej firmy i cały czas jesteśmy otwarci na nowe wyzwania.

 


5.0
Tagi: Go4Energy
Napisz pierwszy komentarz