Giant

Biurowce kolejny raz zrzucą zbędne kilowaty

Trwają przygotowania do rozpoczęcia akcji „Zrzuć Zbędne Kilowaty”, która jest wspólną inicjatywą deweloperów, doradców rynku nieruchomości oraz międzynarodowej firmy specjalizującej się w zarządzaniu odpadami.

Inaugurację przedsięwzięcia zaplanowano na 13 kwietnia br. Wśród organizatorów znalazły się firmy: DTZ, JLL, Knight Frank, Kulczyk Silverstein Properties, Skanska oraz Stena Recycling. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na problem niewłaściwego gospodarowania elektroodpadami, zwłaszcza w biurach, które ze względu na specyfikę swojej pracy na co dzień korzystają z urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Podczas 10-dniowej zbiórki elektrośmieci w wybranych obiektach komercyjnych znajdujących się w największych miastach Polski, takich jak Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Poznań, Wrocław oraz Gdańsk, Gdynia i Sopot, pracownicy budynków włączonych do akcji będą aktywnie promować działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W poszczególnych obiektach biurowych i magazynowych zostaną rozmieszczone kontenery na zużyty sprzęt ekologiczny. Co istotne, środki uzyskane ze sprzedaży zebranych elektroodpadów zasilą budżet wybranej organizacji charytatywnej. Inicjatorzy akcji „Zrzuć Zbędne Kilowaty” zdecydowali, że w ramach tegorocznej edycji wydarzenia wsparcie finansowe otrzyma dom dziecka Nasz Dom im. Maryny Falskiej w Warszawie. Warto przypomnieć, że tematem negatywnych konsekwencji niewłaściwej gospodarki odpadami przedstawiciele rynku nieruchomości komercyjnych zajmują się już po raz trzeci. W ubiegłych latach w wyniku ich współpracy zebrano fundusze na rzecz organizacji WWF oraz fundacji Synapsis.

 

Powodem organizowania kolejnych tego rodzaju wydarzeń jest potrzeba zwiększenia świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska. Jak zauważa Ewelina Karpińska, Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej w firmie JLL: Wyrzucając elektrośmieci do zwykłego śmietnika, nie tylko łamiemy prawo, ale przede wszystkim stwarzamy zagrożenie dla środowiska. Segregacja elektrośmieci, przetworzenie i unieszkodliwienie substancji niebezpiecznych chroni nasze środowisko. (…) Nieodpowiednie postępowanie z elektrośmieciami w skrajnych przypadkach może spowodować zatrucie ludzi i zwierząt niebezpiecznymi substancjami zawartymi w zużytym sprzęcie. Dlatego tak ważne jest oddanie elektrośmieci do specjalnych punktów, dzięki czemu zostaną one oddane procesom odzysku, recyklingu, a szkodliwe substancje zostaną unieszkodliwione.

 

Niewiele osób wie, co zrobić ze starymi i zużytymi bateriami, żarówkami i sprzętami elektrycznymi. Najczęściej lądują one w koszach na śmieci albo są wystawiane na ulice. Coraz częściej można je spotkać w lasach. Wszelkie akcje pokazujące w jaki sposób postępować z elektrośmieciami są bardzo potrzebne. Co ogromnie cieszy, wartością dodaną tej akcji jest umiejętne łączenie pomocy środowisku ze zbiórką funduszy na wakacje dzieci z domu dziecka Nasz Dom im. Maryny Falskiej w Warszawie dodaje Beata Jońska, dyrektor działu zarządzania nieruchomościami w Kulczyk Silverstein Properties.

 

Zgodnie z zapowiedzią organizatorów, tegoroczna akcja „Zrzuć Zbędne Kilowaty” zakończy się 23 kwietnia.

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz