Top Woman in Real Estate

Spróbuj ewakuować biurowiec

Artykuł

|
Próbna ewakuacja na terenie kompleksu Łużycka Office Park (fot. SPIE Polska)
Próbna ewakuacja parku biurowego Łużycka Office Park (fot. SPIE Polska)
„Przerwa w pracy” dla użytkowników biurowca i „obowiązek wynikający z prawa” dla właścicieli obiektów – to przykłady błędnego rozumienia pojęcia próbna ewakuacja.

„Przerwa w pracy” dla użytkowników biurowca i „obowiązek wynikający z prawa” dla właścicieli obiektów – to przykłady błędnego rozumienia pojęcia próbna ewakuacja. Ćwiczenia tego typu to znacznie poważniejsza sprawa...

Więcej niż obowiązek 

Próbne ewakuacje obiektów przeznaczonych dla ponad 50 osób są obowiązkowe, a kwestia ta regulowana jest przez odpowiednie przepisy prawne (szerzej o nich w kolejnym akapicie). Jednak nie tylko ze względu na obligatoryjność tego typu ćwiczeń warto je wykonywać. Jak podkreśla Elżbieta Bojanowska z Allcon Investment: Próbna ewakuacja to zawsze doskonała okazja do praktycznej weryfikacji istniejących procedur i działających w biurowcu systemów. To także szansa na sprawdzenie i ocenę reakcji na alarm pracowników znajdujących się w biurowcu, jak też osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo, np. pracowników ochrony. Brak ćwiczeń tego typu to także niegotowość do sprawnej ewakuacji w momencie prawdziwego zagrożenia. Skutki takiego nieprzygotowania w sytuacji autentycznego niebezpieczeństwa mogą być naprawdę tragiczne (np. wzrost liczby ofiar śmiertelnych). Regularnie ćwiczona ewakuacja daje pewność bezpieczeństwa właścicielowi budynku, a jego użytkownikom pozwala na wyrobienie prawidłowych nawyków zachowania się podczas pożaru. Ten walor edukacyjny jest nie do przecenienia i z tego choćby powodu nie można próbnej ewakuacji nazwać żmudną koniecznością – zaznacza Elżbieta Bojanowska.

 

Tego typu ćwiczenia ujawniają także wszystkie ewentualne błędy proceduralne czy techniczne, które zaistniały podczas ewakuacji danego biurowca. W kontekście prawdziwego zagrożenia ma to duże znaczenie. Lepiej bowiem wyciągnąć wnioski podczas próbnej akcji, która nie niesie za sobą tragicznych skutków niż w momencie niebezpieczeństwa, kiedy to jeden błąd może kosztować nawet ludzkie życie. Ujawnienie potencjalnych problemów podczas takiej próby pozwala na wdrożenie rozwiązań, które będą chronić użytkowników biurowca na wypadek prawdziwego zagrożenia.

 

Prawne aspekty

Sprawę ochrony przeciwpożarowej budynków oraz innych obiektów budowlanych reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. Właściciel lub zarządca obiektu jest zobowiązany do przeprowadzenia raz na dwa lata okresowej ewakuacji obiektów przeznaczonych dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami. Jest to doskonała okazja do przeszkolenia wszystkich osób korzystających z danego obiektu z praktycznych zasad ewakuacji, jak i sprawdzenia poprawności działania systemów technicznych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe – tłumaczy Michał Rejkiewicz, project manager w SPIE Polska. Wg przepisów o terminie próbnej ewakuacji należy nie później niż na tydzień przed jej przeprowadzeniem powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

 

Etapy ewakuacji

Warto pamiętać, że nieodłącznym partnerem akcji jest Państwowa Straż Pożarna i jak zostało to wspomniane powyżej, to właśnie z jej lokalnym oddziałem należy z wyprzedzeniem uzgodnić próbną okresową ewakuację. W ćwiczeniach tego typu istotne jest też wsparcie ze strony zespołu facility management, ponieważ zna on specyfikę i uwarunkowania techniczne obiektu.

 

Na początku organizowania takiej akcji ważne jest określenie typu zagrożenia, ponieważ to jego wykrycie wymusi ewakuację. Jak zaznacza Michał Rejkiewicz, project manager w SPIE Polska: Nie mówimy tu o sytuacji kiedy np. Zarządca nakazuje Dowódcy Ochrony ewakuację obiektu, tylko wywołanie takich czynności, które spowodują, że zainstalowane systemy samoczynnie zadziałają i poinformują użytkowników o konieczności ewakuacji, lub gdy służby budynkowe samodzielnie wykryją to zagrożenie i zadziałają zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz opracowanymi procedurami. 

  • 1
  • 2

2.0
Napisz pierwszy komentarz