PGE Narodowy

Kredyt dla Budimexu

Biurowiec MediaHUB w Łodzi
Biurowiec MediaHUB w Łodzi
Spółka Budimex S.A. podpisała aneks do umowy kredytowej zawartej z Bankiem Handlowym na kwotę do 50 mln zł.

Budimex jest jedną z największych firm budowlanych na polskim rynku. Od ponad 40 lat wykonuje realizacje w zakresie infrastruktury i budownictwa, szczególnie kubaturowego, ekologicznego, przemysłowego i energetycznego. Spółka angażuje się również w sektor facility management oraz gospodarkę odpadami. Od roku 1995 Budimex notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Roczne przychody spółki wynoszą około 5 mld zł, a jej strategicznym inwestorem jest hiszpańska firma Ferrovial. Do Grupy Budimex należą Budimex Nieruchomości, Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury, Budimex Danwood oraz Mostostal Kraków.

28 stycznia 2013 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz Budimex S.A. podpisali aneks do umowy kredytowej zawartej w dniu 8 lutego 2011 r. Na jego mocy bank udostępnia spółce kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 50 mln zł do dnia 5 lutego 2014 r.

Budimex zapłaci Bankowi Handlowemu odsetki z tytułu wykorzystania kredytu w wysokości obliczonej na podstawie stopy bazowej  WIBOR1M powiększonej o marżę. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest pełnomocnictwo udzielone bankowi do dysponowania rachunkiem spółki prowadzonym przez bank. Dodatkowo Budimex podpisał oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie wynikającym z przepisów Ustawy Prawo Bankowe.

Wartość aneksu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.

Spółka, jako generalny wykonawca, zrealizowała takie obiekty jak MediaHUB w Łodzi, Pixel w Poznaniu czy budynek biurowy PLL LOT w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia.
 


0.0
Napisz pierwszy komentarz
PGE Narodowy
mantra