Park Project II

6 projektów PAIiIZ

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych sfinalizowała w styczniu już 6 projektów, tworzących 2 691 miejsc pracy.

W ciągu ostatniego miesiąca 6 inwestorów obsługiwanych przez PAIiIZ zdecydowało się na ulokowanie inwestycji w Polsce. Łącznie zainwestują 188 mln euro i utworzą blisko 2700 miejsc pracy – powiedział podczas poniedziałkowego briefingu Prezes PAIiIZ, Sławomir Majman.

„Satysfakcja inwestorów z usług PAIiIZ” to raport przeprowadzony przez TNS Polska na zlecenie PAIiIZ w ostatnim kwartale 2012 r. Firmy, współpracujące z agencją ponad rok, za największy potencjał Polski uznały kapitał ludzki. Nasz kraj oferuje dobrze wykształconą i liczną kadrę, która charakteryzuje się wysoką kulturą pracy, zaangażowaniem i znajomością języków obcych. Konkurencyjne w stosunku do innych krajów europejskich są również koszty zatrudnienia.

Dane UNCTAD mówią, iż w 2012 roku napływ BIZ – bezpośrednich inwestycji zagranicznych – do Polski wyniósł 4,1 mld USD. Obecny na spotkaniu profesor Zbigniew Zimny, ekspert ONZ ds. BIZ skomentował jednak, iż nie został uwzględniony najnowszy raport NBP informujący, iż do listopada 2012 roku wartość BIZ wyniosła 5,6 mld USD. Niski rezultat spowodowany jest głównie jedną transakcją w tranzycie z lutego 2012 r. o wartości 5,2 mld USD. Jak twierdzi profesor Zimny, gdyby usunąć odpływ kapitału z tej transakcji, poziom BIZ wyniósłby 10,8 mld USD. 

Profesor Zimny podsumował, że łącznie wartość BIZ w Polsce zwiększyła się ze 198 mld USD na koniec 2011 roku do 219 mld USD pod koniec trzeciego kwartału 2012 roku.

W styczniu 2012 roku PAIiIZ zakończyła 6 projektów o łącznej wartości 188 mln euro i docelowym zatrudnieniu 2 691 osób. Stanowi to 25% liczby nowych miejsc pracy pozyskanych w całym 2012 roku. W chwili obecnej Agencja prowadzi 152 projekty inwestycyjne o łącznej wartości ponad 3,8 mld euro, mogące stworzyć 26 900 miejsc pracy.


0.0
Tagi: PAIiIZ
Napisz pierwszy komentarz
Park Project II
mantra