Konferencja o zarządzaniu nieruchomościami

Już 28 lutego w Airport Hotel Okęcie odbędzie się Konferencja Facility Management & Property Management, organizowana przez Grupę Medialną Nieruchomości.

Za trzy tygodnie odbędzie się Konferencja Facility Management & Property Management, będąca okazją do spotkania w gronie osób odpowiedzialnych za zarządzanie nieruchomościami. Zaproszenie na wydarzenie kierowane jest głównie do właścicieli różnego typu obiektów, property managerów, facility managerów, office managerów, zarządców nieruchomości komercyjnych, przedstawicieli funduszy inwestycyjnych, project managerów, dyrektorów administracyjnych, dyrektorów technicznych, inwestorów.

Konferencja podzielona jest na dwa tematyczne moduły. Pierwszy dotyczyć będzie bezpieczeństwa pożarowego w nieruchomości. Prelegenci opowiedzą o odpowiedzialności oraz prawach zarządcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz o aspektach formalno-prawnych i technicznych utrzymania sprawności technicznej urządzeń, systemów i instalacji przeciwpożarowych. Przedstawią też niestandardowe rozwiązania problemów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Drugi moduł odbędzie się pod nazwą: „Zielona certyfikacja metodą na ograniczenie kosztów utrzymania budynku i poprawę bezpieczeństwa użytkowników i środowiska”. Przedstawione zostaną cztery główne zagadnienia dotyczące tej problematyki - idea „zielonej certyfikacji”, efektywność energetyczna w pryzmacie certyfikacji, bezpieczeństwo użytkowników i środowiska oraz „Zielona certyfikacja” – czy warto?

Prelegentami będą bryg. dr inż. Andrzej Marciniak, pracownik naukowo dydaktyczny Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Kierownik Zakładu oraz Tomasz Sienkiewicz, ekspert ds. Facility & Property Management, licencjonowany zarządca nieruchomości.

Koszt uczestnictwa w wydarzeniu wynosi 350 zł. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w konferencji oraz materiały szkoleniowe. W programie uwzględniono czas na przerwy kawowe i lunch.

Więcej informacji na stronie: www.konferencjafm.pl

Formularz zgłoszeniowy w wersji PDF znajduje się poniżej.


0.0
Napisz pierwszy komentarz