Inter-bud Fabryczna - duży

RICS oraz Kingston University oferują studia

Od września 2013 roku zainteresowani będą mogli wzbogacić swoją wiedzę na temat sektora nieruchomości poprzez podyplomowe studia, będące inicjatywą RICS Polska oraz Kingston University.

Inicjatywa RICS Polska oraz Kingston University skierowana jest do absolwentów szkół wyższych oraz profesjonalistów sektora nieruchomości. Od września 2013 roku mogą oni rozpocząć studia podyplomowe na kierunku „Nieruchomości” i zdobyć specjalistyczną wiedzę oraz akredytację RICS.

W dzisiejszych, trudnych ekonomicznie czasach, posiadanie międzynarodowych kwalifikacji, zapewniających najwyższe standardy i jakość, jest najlepszą wizytówką i rekomendacją – zachęca Liliane Van Cauwenbergh, dyrektor zarządzająca RICS EMEA.

Zajęcia prowadzone będą w Warszawie przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich z Kingston University przy wsparciu ze strony lokalnych partnerów. Główną lokalizacją będzie Warszawa, lecz organizatorzy zaplanowali także dwa tygodniowe wyjazdy. Pierwszy z nich stanowić będzie wprowadzenie do studiów i odbędzie się w Londynie, natomiast miejscem docelowym drugiego będzie jedno z kluczowych miast europejskich. Kingston University stworzyła ofertę programową, która zdobyła akredytację RICS Polska. Program naukowy podzielony jest serię krótkich bloków tematycznych.

Czego dowiedzą się uczestnicy tych studiów podyplomowych? Program zakłada realizację wszystkich aspektów związanych z sektorem nieruchomości, m.in. zarządzanie portfelem inwestycyjnym, wycena i analiza inwestycji oraz zasady badawcze. Zakres tematyczny przydatny będzie nie tylko dla osób pracujących w Polsce, lecz również w całej Europie Centralnej.

Studia trwać mają dwa lata, w niepełnym wymiarze godzin. Dla studentów, którzy pracują i posiadają kwalifikacje na poziomie młodszego lub średniego szczebla managerskiego, uczelnia proponuje indywidualny tok nauczania.

Od kilku lat moi koledzy i ja budujemy relacje z Warszawą, organizując m.in. wyjazdy studyjne przeznaczone dla naszych studentów zdobywających wiedzę na kierunku Nieruchomości – kierunku, który istnieje na Kingston już od wielu lat. Jestem zatem bardzo zadowolona, że możemy teraz zaoferować program w Warszawie w niepełnym wymiarze godzin, który stanowi dodatek do programu londyńskiego organizowanego zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin. Wsparcie RICS Polska jest kluczowe w dopasowaniu programu do potrzeb rynku polskiego, a także całej Środkowej i Wschodniej Europy – skomentowała Profesor Sarah Sayce, kierownik Kingston University’s School of Surveying

RICS Polska jest bardzo zadowolony, że lokalny rynek nieruchomości będzie wsparty akredytowanymi przez organizację studiami podyplomowymi prowadzonymi przez Kingston University w Warszawie - podkreśliła Monika Dębska-Pastakia, Przewodniczący RICS Polska, Partner oraz Prezes Knight Frank w Polsce.


0.0
Tagi: RICS Polska
Napisz pierwszy komentarz
Interbiuro - duży
mantra