Przesterzenie biurowe na sprzedaż i wynajem

Nowe prawo restrukturyzacyjne

|
Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Ministrem Gospodarki przygotowało nowe prawo restrukturyzacyjne, którego głównym celem jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwie.

Nowelizacja prawa restrukturyzacyjnego wprowadza prawne narzędzia do przeprowadzania efektywnej restrukturyzacji, pozwala na sprawniejsze przeprowadzenie upadłości i nowy start w biznesie.

 

Celem nowego prawa restrukturyzacyjnego jest maksymalna ochrona wartości ekonomicznej firmy i zapewnienie przedsiębiorstwu szansy na gospodarcze przeżycie. Upadłość i likwidacja, pojmowane jako ostateczność, mają być szybkie i tanie – mówił podczas debaty Nowe prawo restrukturyzacyjne – „druga szansa” dla firm, korzystna dla rozwoju gospodarczego podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Mariusz Haładyj. Poinformował on, że projekt prawa restrukturyzacyjnego jest obecnie na etapie prac parlamentarnych.

 

Projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne wpisuje się w przyjętą 22 lipca 2014 r. przez Radę Ministrów Politykę Nowej Szansy, która udostępnia katalog instrumentów na rzecz ograniczania ryzyka likwidacji i sprawnego przeprowadzenia upadłości przedsiębiorstw. Zaproponowano w niej bardziej aktywne podejście do stosowania prawa upadłościowego i naprawczego, podkreślając jednocześnie konieczność większego upowszechnienia procesu naprawy przedsiębiorstw.


0.0
Napisz pierwszy komentarz