Interbiuro - duży

Wzrost rentowności HB Reavis

Gdański Business Center w Warszawie
Gdański Business Center w Warszawie
Grupa HB Reavis odnotowała 26-proc. wzrost skonsolidowanego zysku netto, który zgodnie z ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym Grupy za 2014 rok wyniósł 89 mln EUR.

Wzrost rentowności HB Reavis był bezpośrednim następstwem strategicznej decyzji o zwiększeniu udziału inwestycji budowlanych w bilansie Grupy w połączeniu ze zwiększoną ekspozycją na projekty i rynki oferujące wyższe marże.

 

Najważniejsze dane finansowe za 2014 r.:

 • 26-proc. wzrost zysku netto do 89,1 mln EUR z 70,8 mln EUR w 2013 r.
 • 29-proc. wzrost zysku operacyjnego do 132,6 mln EUR z 103 mln EUR w 2013 r.
 • wzrost rentowności kapitału własnego: 10,8 proc. w 2014 r. w porównaniu do 5,7 proc. w 2013 r.
 • wzrost wartości aktywów łącznie o 18 proc. do kwoty 1,8 mld EUR przy wartości kapitału własnego w wysokości 933 mln EUR
 • zmniejszenie wskaźnika dźwigni zadłużenia netto z 29,8 proc. na koniec 2013 r. do 26,5 proc. na koniec 2014 r.
 • rezerwa środków pieniężnych na koniec 2014 r. wyniosła 155 mln EUR, czyli 8,6 proc. sumy bilansowej.

 

Najważniejsze osiągnięcia biznesowe w 2014 r.:

 • podpisanie umów na wynajmem ok. 139 000 mkw. powierzchni GLA, co stanowi wzrost o 28 proc. w porównaniu do 2013 r.
 • zakończenie trzech inwestycji biurowych w trzech stolicach o łącznej powierzchni najmu wynoszącej niemal 95 000 mkw. GLA o wartości rynkowej 295 mln EUR: Vaci Corner Offices w Budapeszcie, River Garden Office II/III w Pradze i Gdański Business Center A/B w Warszawie
 • osiem inwestycji biurowych i jeden projekt handlowy w czterech krajach według stanu na koniec 2014 r., z docelową wartością inwestycji budowlanych brutto wynoszącą ponad 1 mld EUR
 • zakup trzech działek budowlanych w Londynie, Pradze i Budapeszcie z docelową wartością inwestycji budowlanych brutto wynoszącą ponad 470 mln EUR
 • sprzedaż ukończonych inwestycji za łączną kwotę 282 mln EUR
 • pozyskanie nowego i przedłużenie dotychczasowego finansowania na łączną kwotę ponad 310 mln EUR.

 

Strategiczna zmiana struktury naszego bilansu poprzez zwiększenie od 2012 r. poziomu działalności deweloperskiej generuje coraz lepsze wyniki. Mamy coraz mocniejszą pozycję na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, trzy czwarte naszego zysku operacyjnego pochodzi z działalności prowadzonej poza granicami Słowacji. Nasza strategia polegająca na zdywersyfikowanej ofercie i dostarczaniu wysokiej jakości produktów jest doceniana przez rynek nieruchomości, a w szczególności przez najemców. Nasze projekty inwestycyjne, relacje z dotychczasowymi i potencjalnymi klientami zaowocowały rekordową wielkością wynajmowanej powierzchni w ramach całego portfela. Dzięki zwiększonej liczbie prowadzonych inwestycji budowlanych na koniec 2014 r., spodziewamy się wyraźnego zwiększenia wolumenu naszej oferty w ciągu najbliższych dwóch lat – twierdzi Pavel Trenka, Prezes Zarządu Grupy HB Reavis.

 

Zarząd Grupy HB Reavis spodziewa się, że w 2015 r. zdoła podtrzymać trend wzrostowy. Na koniec ubiegłego roku mieliśmy 230 000 mkw. powierzchni w budowie w ramach dziewięciu realizowanych inwestycji o łącznej wartości 1 mld EUR. Spodziewamy się, że realizacja czterech spośród tych projektów zostanie ukończona w 2015 r. i w tym samym okresie rozpocznie się realizacja czterech nowych inwestycji – mówi Pavel Trenka. – W ubiegłym roku sprzedaliśmy cztery dochodowe nieruchomości i jedną działkę w Czechach i na Słowacji za łączną kwotę 282 mln EUR, a uwolnione w ten sposób środki przeznaczyliśmy na zakup nowych aktywów, w tym nieruchomości przy 20 Farringdon Street w londyńskim City, nieruchomości przy ulicy Vinohradskiej w Pradze i działek pod nową imponującą inwestycję w Budapeszcie. Wszystkie te nieruchomości mają centralne położenie w dzielnicach biznesowych każdego z miast, w których się znajdują. Ponieważ nasz wskaźnik dźwigni zadłużenia netto jest na najniższym poziomie od trzech lat oraz dzięki temu, że dysponujemy dużą rezerwą środków pieniężnych w wysokości 155 mln EUR, jesteśmy gotowi do zainwestowania znacznych środków w nowe projekty – dodaje Pavel Trenka.

 

HB Reavis jest międzynarodową grupą deweloperską założoną w 1993 r. w Bratysławie, działającą w Wielkiej Brytanii, Turcji, Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Dotychczas grupa zrealizowała 750 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, handlowo-rozrywkowej i logistycznej, a kolejny 1 000 000 mkw. znajduje się obecnie w realizacji lub w przygotowaniu. W całej Europie Grupa zatrudnia ponad 400 osób oraz dysponuje aktywami w wysokości 1,8 miliarda euro, o wartości netto na poziomie 964 milionów euro, co zapewnia jej silną pozycję rynkową.

 

W Polsce HB Reavis działa od 2008 r. Dotychczas spółka dostarczyła na stołeczny rynek ponad 95 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej zlokalizowanej w ramach dwóch kompleksów: Konstruktorska Business Center i Gdański Business Center I. Trzy następne projekty o łącznej powierzchni przekraczającej 115 000 mkw. są obecnie w trakcie realizacji.


0.0
Napisz pierwszy komentarz