Giant

PKP połączy Polskę z Chinami

Polski przewoźnik chce odgrywać kluczową rolę w obsłudze przewozów w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku.

W ciągu trzech miesięcy zostanie zawiązana spółka joint venture między PKP Cargo a chińskim International Zhengzhou Hub. Umowa zakłada zwielokrotnienie liczby pociągów z Chin do Europy, a także utworzenie nowoczesnego centrum logistycznego w Małaszewiczach na granicy polsko-białoruskiej. Dzisiaj obsługujemy 23 pociągi tygodniowo, liczę jednak, że w następnym roku dojdziemy do jednego połączenia dziennie. To po pierwsze brama do Europy dla partnerów chińskich, po drugie ogromna okazja dla naszych producentów, bo to jest unikalne połączenie, którego brakowało do tej pory. Przypomnę tylko, że transport drogą morską zajmuje od 30 do 40 dni, podczas gdy transport pociągiem zajmuje zaledwie 11 dni – podkreśla Adam Purwin, prezes PKP Cargo.

 

Dla PKP najważniejszym elementem rozpoczętej współpracy będzie rozbudowa tzw. suchego portu – terminalu przeładunkowego w Małaszewiczach na granicy polsko-białoruskiej. To tam będą przeładowywane frachty transportowane z i do Chin. Jeśli przyjęta strategia zostanie zrealizowana, Małaszewicze staną się jednym z najważniejszych terminali obsługujących handel pomiędzy Europą a Chinami. Przeładunek jest konieczny z uwagi na inny rozstaw szyn w Rosji i krajach byłego ZSRR niż w Polsce.

 

Po chińskiej stronie połączenie kolejowe obsłuży przede wszystkim prowincję Henan, w której mieszka ponad 100 mln osób, a w promieniu 1,5 godziny jazdy szybkim pociągiem (chińska sieć kolei dużych prędkości jest największa na świecie) jest 400 mln mieszkańców. Zhengzhou, który jest stolicą prowincji Henan, jest bardzo ważnym miastem. To jest bardzo istotna inicjatywa, która będzie pozwalała lepiej prowadzić ekspansję na rynki zagraniczne. Pozwoli zaangażowanym stronom mieć dwa rynki zbytu i korzystać z zasobów obu tych rynków. Wszystkie kraje i regiony, w tym np. Polska, które biorą udział w realizowaniu tej strategii, będą miały także łatwiejsze wejście na rynek chiński, będzie to taka platforma umożliwiająca im obecność na rynku chińskim – uważa Guo Gengmao, przewodniczący komitetu partyjnego prowincji Henan.

 

Porozumienie o utworzeniu spółki joint venture pomiędzy chińskim podmiotem a PKP Cargo stanowi realizację chińskiej strategii „One Belt, One Road” („jeden pas, jedna droga”), nazywana Nowym Jedwabnym Szlakiem. Zgodnie z nią pomiędzy Chinami a Europą mają zostać zbudowane dwa nowe połączenia towarowe: lądowe (kolejowe) i morskie. Połączenie z Chin musi być wpisane w transeuropejskie sieci transportowe. Łączymy korytarze transportowe Europy z rynkiem chińskim. Małaszewicze to kluczowy punkt na chińskim Nowym Jedwabnym Szlaku. Będziemy częścią tego wielkiego projektu. Podpisany list intencyjny jest pierwszym krokiem, bardzo konkretnym – przekonuje Purwin.

 

Guo Gengmao dodaje, że z połączenia skorzystają nie tylko prowincja Henan i Polska, lecz także wszystkie kraje położone na trasie, a podpisanie umów z PKP Cargo jest dowodem na to, że Chinom zależy na praktycznej realizacji projektu. Dużą zaletą Polski i prowincji Henan są dobrze rozwinięte sieci kolejowe, które umożliwiają tworzenie centrów przeładunkowych w Małaszewiczach i Zhengzhou. Bardzo ważne jest również to, że w Zhengzhou, stolicy Henanu, możemy prowadzić konsolidację przesyłek i później, korzystając z tego hubu, dalej je przesyłać. Jestem pewien, że wdrożenie tej strategii wpłynie na rozwój logistyki, będzie również przyczynkiem do tworzenia nowych miejsc pracy i pobudzi gospodarkę – mówi Guo.

 

Obecnie jedynie 3,5 proc. towarów przesyłanych między Chinami a Europą jest transportowanych drogą lądową, choć jest ona tańsza i szybsza niż droga morska. PKP Cargo liczy, że dzięki joint venture z Chińczykami uda się poprawić tę statystykę. Grupa PKP Cargo odpowiada za obsługę logistyczną europejskiego odcinka połączenia z Chinami (Polska-Niemcy). Jeden pociąg przewozi 41 kontenerów 40-stopowych. Obecnie PKP Cargo współtworzy trzy pociągi w imporcie i jeden w eksporcie. W transporcie kontenerów spółka wykorzystuje nowe, 80-stopowe wagony do przewozów intermodalnych.

 


2.0
Tagi: PKP Cargo SA
Napisz pierwszy komentarz