Assa Abloy

Siła doświadczeń

Konferencja ASPIRE „New Horizon”, na której odbył się panel dyskusyjny „The power of experience – how to build a positive image for your enterprise” prowadzony przez Martę Badurę z Grupy Nowy Styl
Początkowo termin user experience używany był w przypadku projektowania stron i aplikacji internetowych. Teraz zyskuje coraz szersze znaczenie. Jak zmieniło się podejście do projektowania usług, produktów i przestrzeni. Czy użytkownik i jego doświadczenia są tak istotne?

Kiedy stykamy się z przedmiotami czy przestrzeniami to doświadczamy ich w określony sposób. Ludzie oddziałują na przedmioty, które ich otaczają i na przestrzeń, w której funkcjonują, ale rzeczy oraz miejsca również wpływają na nich, na ich sposób funkcjonowania. Zatem każe zetknięcie z organizacją (w relacji klient – usługodawca, czy to w kontekście procesów rekrutacyjnych kandydat – pracodawca) tworzy doświadczenie, na bazie którego organizacje są oceniane.

 

 

Spójność doświadczeń

Jeżeli chcemy kreować pozytywny wizerunek naszej organizacji, musimy przede wszystkim pamiętać o spójności. Często zapominamy o tym, że ludzie funkcjonują w różnych rolach społecznych, więc osoby, które są naszymi klientami, używają produktów firmy, mogą pewnego dnia przystąpić do procesu rekrutacyjnego i stać się naszymi najlepszymi pracownikami – mówi Marta Badura, Konsultant ds. badań i rozwoju przestrzeni pracy w Grupie Nowy Styl. Kiedy ludzie oceniają organizację, patrzą na nią z perspektywy różnych ról społecznych. Więc jeśli jestem kandydatem do pracy, który ma złe doświadczenia z rekrutacji, prawdopodobnie nie zostanę klientem tej firmy i nie kupię jej produktów, ze względu na negatywne doświadczenia. Dlatego właśnie to spójność w doświadczeniach jest jednym z najważniejszych aspektów budowania marki – dodaje.

 


0.0
Napisz pierwszy komentarz