Kinnarps Polska Sp. z o.o.

Inwestorzy nadal aktywni

Marek Paczuski, Dyrektor w Dziale Doradztwa Inwestycyjnego w Savills
Marek Paczuski, Dyrektor w Dziale Doradztwa Inwestycyjnego w Savills
Jaki był II kw. 2017 r. na rynku inwestycji w nieruchomości komercyjne?
Z danych firmy doradczej Savills wynika, że w II kw. wolumen transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce przekroczył miliard euro. Według Savills, aktywność inwestorów utrzymuje się na tak wysokim poziomie, głównie za sprawą dużych transakcji portfelowych. 
 
Wolumen transakcji w pierwszym półroczu 2017 był nieco niższy niż w pierwszej połowie ubiegłego roku. Niemniej jednak apetyt inwestorów jest nadal wysoki, zarówno w segmencie prime jak i w obszarze nieruchomości ze znacznym potencjałem wzrostu wartości poprzez rekomercjalizację, rozbudowę bądź przebudowę, ze zmianą funkcji użytkowej włącznie. Koniunkturę napędzają duże transakcje portfelowe, głównie w sektorze handlowym i magazynowym, dające kupującym pewien poziom premii cenowej przy jednoczesnej dywersyfikacji ryzyka – mówi Marek Paczuski, Dyrektor w Dziale Doradztwa Inwestycyjnego w Savills.
 
Z szacunków Savills wynika, że po II kw. tegoroczny wolumen transakcji inwestycyjnych w Polsce osiągnął poziom nieco ponad 1,5 mld euro, odnotowując spadek o około 24 proc. roku do roku jako efekt dość wysokiej bazy w 2016 r. Savills prognozuje, iż biorąc pod uwagę wartość transakcji w toku, całoroczny wolumen będzie prawdopodobnie bardzo zbliżony do zeszłorocznego (około 4,5 mld euro). 
 
Drugi kw. 2017 r. został zdominowany przez transakcje portfelowe w sektorze handlowym. Należą do nich np. sprzedaż 25 parków handlowych zlokalizowanych obok sklepów Ikea w 8 krajach europejskich (w tym czterech parków handlowych w Polsce) przez Ikea Centers do luksemburskiego funduszu European Retail Parks SCSp zarządzanego przez Praderę czy zakup przez fundusz RREEF Spezial Invest trzech centrów Fashion House zlokalizowanych w Piasecznie, Sosnowcu i w Gdańsku. 
 
Z kolei, w sektorze biurowym w II kw. 2017 zostało zawartych relatywnie niewiele transakcji. Największą z nich był zakup budynku Maraton w Poznaniu przez Union Investment od Skanska za około 62 mln euro. 
 
Wg. danych Savills stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości komercyjnych utrzymują się we wszystkich sektorach rynku, osiągając wartości poniżej 5,50% w sektorze biurowym (Warszawa) i w sektorze handlowym oraz nieco poniżej 7% w sektorze magazynowym (z wyjątkiem obiektów wynajętych najemcom w doskonałej kondycji finansowej i na długi termin takich jak np. Amazon). 
 
Według prognoz firmy Savills w drugim półroczu 2017 r. sfinalizuje się kilka kolejnych dużych transakcji portfelowych w sektorach handlowym i magazynowym, jak również kilka dużych transakcji w sektorach biurowym i handlowym. Wiele wskazuje na to, że rok 2017 będzie trzecim z kolei rokiem o dużej aktywności inwestorów.
 

0.0
Tagi: Savills
Napisz pierwszy komentarz
mantra