Na należących do PKP działkach mogą powstać biurowce i hotele

Przedstawiciele PKP S.A., Polski Holding Nieruchomości S.A., Xcity Investment Sp. z o.o. oraz Chopin Airport Development  Sp. z o.o.
Przedstawiciele PKP S.A., Polski Holding Nieruchomości S.A., Xcity Investment Sp. z o.o. oraz Chopin Airport Development Sp. z o.o.
PKP S.A., Polski Holding Nieruchomości S.A., Xcity Investment Sp. z o.o. oraz Chopin Airport Development Sp. z o.o. nawiązują współpracę. Połączenie sił ma pomóc w zagospodarowaniu nieruchomości znajdujących się w zasobach PKP.

Przedstawiciele PKP S.A., Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A., Xcity Investment Sp. z o.o. oraz Chopin Airport Development Sp. z o.o. podpisali list intencyjny w sprawie współpracy przy komercyjnym zagospodarowaniu nieruchomości należących do PKP S.A. Zakłada on powołanie zespołu roboczego, który wytypuje grunty pod inwestycje. Do jego zadań będzie należeć np. określenie ram prawnych i biznesowych danej inwestycji czy opracowanie treści szczegółowych porozumień. Celem wszystkich zaangażowanych podmiotów jest takie współdziałanie, które pozwoli na osiągnięcie licznych rezultatów biznesowych, pozwalających na dochodowe zagospodarowanie nieruchomości. Jednocześnie ma ono spełnić oczekiwania lokalnych społeczności. Konkretne nieruchomości wytypuje zespół roboczy, jednak już teraz możemy powiedzieć, że będą to grunty, których zagospodarowanie pozwoli na tworzenie nowych miejskich przestrzeni. Pierwsze lokalizacje będziemy chcieli wskazać jeszcze w tym roku – mówi Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A.

Na działkach należących do PKP mogą powstawać hotele czy budynki biurowe. Należące do PKP nieruchomości mają ogromny potencjał. Na części z nich chcemy rozwijać działalność logistyczną, tak bardzo potrzebną polskiej gospodarce, część wskazaliśmy jako rekomendowane pod zabudowę mieszkaniową w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Ale mamy także grunty, na których chcemy realizować projekty komercyjne, na przykład budując hotele czy biurowce. Bardzo cieszy mnie fakt, że znaleźliśmy do tego typu przedsięwzięć partnerów jakimi są jedne z wiodących polskich firm, z dużym doświadczeniem na rynku nieruchomości – mówi Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A.

Podpisany przez PKP S.A., Polski Holding Nieruchomości S.A., Xcity Investment Sp. z o.o. oraz Chopin Airport Development Sp. z o.o. list intencyjny jest przykładem kooperacji pomiędzy dużymi podmiotami, które dzielą się między sobą wiedzą i doświadczeniem potrzebnymi do realizowania projektów inwestycyjnych. Podpisanie listu intencyjnego między PHN, PKP S.A., Xcity Investment i Chopin Airport Development jest pierwszym krokiem w kierunku nawiązania szerszej i długofalowej współpracy. Jestem przekonany, iż połączenie sił doświadczonych w branży nieruchomości podmiotów stanowi szansę na sprawną realizację wspólnych projektów inwestycyjnych, które przyniosą korzyści każdej ze stron – mówi Zbigniew Kulewicz, wiceprezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości. Gheorghe Marian Cristescu, prezes Chopin Airport Development, dodaje: To bardzo ważny moment dla rynku nieruchomości w Polsce. Podpisanie porozumienia dotyczącego zagospodarowania nieruchomości będących w zasobach PKP pokazuje dużą synergię Spółek Skarbu Państwa. W ramach tej współpracy Spółka Chopin Airport Development dostrzega nowe możliwości inwestowania i szansę na rozwój segmentu hotelarskiego.

Grunty pod realizację przyszłych projektów zapewni PKP S.A., zaś Polski Holding Nieruchomości zabezpieczy środki finansowe na ten cel i razem z Chopin Airport Development, wniesie know-how w zakresie komercyjnego zagospodarowania nieruchomości.

 

Przedstawiciele PKP S.A., Polski Holding Nieruchomości S.A., Xcity Investment Sp. z o.o. oraz Chopin Airport Development Sp. z o.o. podpisują list intencyjny.

 


0.0
Napisz pierwszy komentarz