Warimpex z dodatnim wynikiem po I poł. roku

|
Pierwsza poł. 2021 r. przyniosła Grupie Warimpex, spółce dewelopersko-inwestycyjnej z siedzibą w Wiedniu, dodatnie wyniki finansowe. Skonsolidowany wynik finansowy netto za I półrocze br. wzrósł z -21,7 mln EUR do 1,7 mln EUR rok do roku.

W segmencie deweloperskim Warimpex kontynuuje realizację bieżących projektów. W segmencie biurowym realizowane są one zgodnie z planem, zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Na polskim rynku biurowym Warimpex uzyskał pozwolenia na budowę krakowskich biurowców w ramach projektu Mogilska faza III, a także dla budynków w Białymstoku. Zgodnie ze strategią Warimpexu budowa rozpocznie się, gdy tylko projekty wzbudzą poważne zainteresowanie potencjalnych najemców. W planach spółki jest także budowa biurowca o powierzchni 21 tys. mkw. z przeznaczeniem na wynajem. Obiekt ma stanąć obok hotelu Chopin.

 

Zgodnie z prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego gospodarka światowa wychodzi z kryzysu wywołanego pandemią Covid-19. Wiele ograniczeń́ związanych z powstrzymywaniem pandemii zostało zniesionych dzięki postępującej akcji szczepień́, a prognozy wzrostu gospodarczego w lipcu ponownie poprawiły się̨ w porównaniu z kwietniem. Korzystają̨ na tym również̇ rynki w naszym obszarze działalności, co nastraja nas optymistycznie na bieżący rok obrotowy – zaznaczył Franz Jurkowitsch, Prezes Zarządu Warimpexu.

 

Spodziewana jest dalsza stabilizacja

Warimpex odnotował spadek przychodów z tytułu wynajmu nieruchomości biurowych o 9 proc. do 9,7 mln EUR. To wynik spadku wartości rosyjskiego rubla o ok. 20 proc. rok do roku. Pandemia spowodowała także spadek przychodów w segmencie hoteli o 9 proc. do 2,2 mln EUR. Jednak w II kwartale br. hotele zanotowały znowu wzrost obrotów do 1,5 mln EUR (tymczasem w II kwartale 2020 r. odnotowano 0,2 mln EUR). Łączne przychody ze sprzedaży spadły o 7 proc. do 12,8 mln EUR. Jednak koszty przyporządkowane bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży zredukowano o 33 proc. do 4,4 mln EUR. Efektem jest wynik ze sprzedaży brutto wynoszący 8,4 mln EUR, co oznacza wzrost o 17 proc. rok do roku.

 

Grupa Warimpex, dzięki wyższym wynikom ze sprzedaży brutto przy jednoczesnych niższych kosztach zarządu, odnotowała wzrost wskaźnika EBITDA z 0,3 mln EUR do 5,0 mln EUR. EBIT zanotował wzrost z -9,2 mln EUR do 5,9 mln EUR. To efekt zarówno wyższego wyniku operacyjnego, jak i dodatniego wyniku z wyceny nieruchomości (2,0 mln EUR) w porównaniu ze stratą z wyceny (-5,4 mln EUR) w tym samym okresie w poprzednim roku.

 

Wynik z działalności finansowej Grupy Warimpex (wraz z wynikiem z joint ventures) wzrósł z -10,6 mln EUR do -3,6 mln EUR. Obejmuje on zyski z tytułu przeliczenia pozycji w walucie w wys. 0,7 mln EUR (w ub. r. było to -4,7 mln EUR) oraz straty z joint ventures związane z ujemnymi wynikami hoteli w wys. -0,9 mln EUR (w ub. r. odnotowano natomiast -2,5 mln EUR).

W sumie wynik finansowy netto okresu Grupy Warimpex w I poł 2021 r. wzrósł z -21,7 mln EUR na 1,7 mln EUR. Jak przewiduje Franz Jurkowitsch, II poł. br. przyniesie dalszy stabilny rozwój w segmencie obiektów biurowych.


0.0
Tagi: Warimpex
Napisz pierwszy komentarz