Giant

Spadnie wartość nieruchomości w Polsce?

|
RICS podsumował trendy wśród nieruchomości komercyjnych na świecie w pierwszym kwartale 2013 roku.

Najnowsze badanie „Global Commercial Property Survey” przeprowadzone przez RICS wskazuje na pozytywne globalne trendy na rynkach nieruchomości komercyjnych. Sytuacja jest jednak inna w przypadku krajów należących do strefy euro i Europy Środkowo-Wschodniej. W tym rejonach aktywność najemców spada, a prognozy dotyczące wartości kapitału są negatywne.

Respondenci uznali, iż w najbliższym czasie spadać będą czynsze oraz wartości kapitału we wspomnianych wcześniej regionach. Pomimo wzrostu popytu inwestycyjnego, między innymi we Francji i Polsce, nadchodzące miesiące przyniosą spadek wartości nieruchomości komercyjnych. Co więcej, w krajach strefy euro i rejonie CEE  widoczna będzie podaż aktywów zagrożonych.

W Polsce, przy względnie stabilnych stopach kapitalizacji notowanych od kilku kwartałów, zainteresowanie inwestorów koncentrowało się tylko w sektorze najlepszych nieruchomości komercyjnych. Popyt na powierzchnię biurową jest umiarkowany, a duża planowana podaż oraz zaostrzona konkurencja pomiędzy właścicielami istniejącego i planowanego zasobu powierzchni wpływa na spadek cen czynszu. Niższy oczekiwany dochód z nieruchomości oraz niewielkie zainteresowanie inwestycjami z rynków drugorzędnych powodują, że rynek spodziewa się obniżenia wartość kapitałowych w najbliższych miesiącach – co znalazło wyraz w odpowiedziach ankietowanych - komentuje Łukasz Maciak MRICS, Chartered Valuation Survayor.

Pomimo wspomnianych tendencji, RICS zwraca również uwagę na bardziej pozytywne aspekty, takie jak wzrost zainteresowania nieruchomościami komercyjnymi w Hiszpanii, co ma wpływ na oczekiwane wartości kapitałowe nieruchomości. Podobny trend widoczny jest w Czechach, Irlandii oraz Belgii. Badanie wskazuje, iż kupujący poszukują dobrych ofert w lokalizacjach, gdzie rośnie popyt na zagrożone aktywa sektora nieruchomości.

Najwyższe lokaty w badaniu zajmują Rosja i Niemcy, gdzie stale notuje się wzrost popytu najemców na nowe powierzchnie. Rosną tam również oczekiwania odnośnie stawek czynszów, a także odnotowywane są pozytywne wyniki inwestycji.

Ankietowani szczególnie pozytywnie odnieśli się do rynków Azji i Ameryki Północnej. Zwrócili również uwagę na pozytywne tendencje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wyniki badania sugerują, iż istnieje przewaga rynku inwestycyjnego nad rynkiem najmu. Powodem są ciągłe problemy z brakiem zapewnienia finansowego bankowego w ramach kupna nieruchomości komercyjnych.

Oczekiwania związane z czynszami są pozytywne zwłaszcza w Kanadzie, Rosji i Japonii, a także w Chinach, Hong Kongu, USA i Niemczech.


0.0
Tagi: RICS Polska
Napisz pierwszy komentarz