Top Woman in Real Estate

Banki najchętniej finansują biurowce

Ghelamco uzyskało 900 mln zł finansowania dla projektu biurowego Warsaw Spire
Ghelamco uzyskało 900 mln zł finansowania dla projektu biurowego Warsaw Spire
Polskie banki preferują finansowanie nieruchomości biurowych i handlowych, mniej chętnie udzielają kredytów na mieszkania, obiekty przemysłowe oraz hotelarskie.

Jak wynika z raportu KPMG Barometr koniunktury na rynku finansowania sektora nieruchomości w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w 2013 roku, banki w Europie Środkowo-Wschodniej najchętniej finansują nieruchomości biurowe. Z większą rezerwą podchodzą do obiektów przemysłowych i handlowych, przy czym wyjątkiem są kraje bałtyckie i Bułgaria, gdzie preferowane są nieruchomości przemysłowe.

 

Polska atrakcyjnym krajem w zakresie finansowania sektora nieruchomości

 

Jak podaje raport, Polska pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych krajów w regionie w zakresie finansowania projektów w sektorze nieruchomości. Zostaliśmy co prawda wyprzedzeni przez Czechy (będące liderem od 2011 roku) i Słowację, lecz eksperci podkreślają, iż wyniki trzech krajów w czołówce są zbliżone.

 

Istotne jest, iż w pierwszym półroczu bieżącego roku wolumen transakcji w sektorze nieruchomości wzrósł o 60 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2012 roku. Inwestorzy głównie koncentrują się na rynkach: rosyjskim, polskim i czeskim. Warto zwrócić uwagę, że popyt na finansowanie nieruchomości nie osiągnął jeszcze poziomu sprzed kryzysu, mimo gotowości banków do kredytowania projektów nieruchomościowych wysokiej jakości. Badanie KPMG pokazuje, że największa otwartość banków na finansowania nieruchomości występuje w krajach o niższym profilu ryzyka i stabilnych warunkach makroekonomicznych - mówi Steven Baxted, Partner, Szef Zespołu doradztwa dla rynku budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce.

 

Mniej kredytów zagrożonych

 

Według raportu KPMG, w portfelach banków maleje udział kredytów zagrożonych. Polska jest jednym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej o najwyższym odsetku kredytów nieruchomościowych spłaconych w terminie. 87 proc. kredytobiorców reguluje na czas swoje należności. Taki sam wynik odnotowano w Czechach i na Słowacji. W stosunku do zeszłego roku, o jeden punkt procentowy wzrósł procent regularnie spłacanych kredytów w krajach CEE. Pogorszył się natomiast stosunek kredytów zagrożonych w niewielkim stopniu w porównaniu z kredytami zagrożonymi istotnie. Najwięcej zagrożonych kredytów występuje na Węgrzech, w krajach bałtyckich oraz Bułgarii.

 

Banki są zdania, iż znaczna część zagrożonych kredytów może zostać restrukturyzowana. W Polsce banki szacują, iż możliwe jest to w przypadku 45 proc. kredytów. Warunkiem wstępnym przeprowadzenia restrukturyzacji niespłacanego kredytu jest skłonność kredytobiorcy do współpracy. Po spełnieniu tego warunku najważniejszymi czynnikami wpływającymi na sukces restrukturyzacji jest solidny model biznesowy oraz dostępność dodatkowego kapitału – skomentował Steven Baxted.

 

Od 2010 roku zmniejszył się portfel kredytów zagrożonych, a największą poprawę zanotowano w tym roku. W analizowanym regionie średni udział kredytów spłacanych terminowo wzrósł od 12 punktów procentowych w stosunku do 2012 roku i osiągnął 75 proc.

 

Pełna wersja raportu w PDF znajduje się poniżej.

Pobierz PDF

0.0
Tagi: KPMG
Napisz pierwszy komentarz