Obligacje komercyjne popularnym środkiem finansowania

Obligacje komercyjne emitowane przez deweloperów są coraz bardziej popularne, podaje najnowszy raport DTZ Insight.

Rośnie popularność obligacji komercyjnych, spowodowana coraz bardziej restrykcyjną polityką kredytową banków w odniesieniu do projektów deweloperskich. Wartość obligacji deweloperskich notowanych na rynku Catalyst nadal rośnie i pod koniec września 2013 roku wyniosła prawie 2,6 mld złotych. Oznacza to wzrost o 900 mln zł w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Równiez inwestorzy uznają obligacje deweloperskie za atrakcyjną alternatywę lokowania nadwyżek finansowych w stosunku np. do lokat lub obligacji skarbowych. Obligacje emitowane przez deweloperów pozwalają na uzyskanie stopy zwrotu na poziomie od 6 do nawet 13 proc. w skali roku.

Eksperci DTZ informują o rosnącej presji na odpowiednie zabezpieczenie emitowanych obligacji. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomościach spółki. Co więcej, potencjalni inwestorzy zwracają większą uwagę na standing finansowy emitentów, wysokość rezerw gotówkowych, a także wyniki osiągane z działalności operacyjnej.

Jakie są zalety obligacji komercyjnych? Są bardziej elastyczne niż inne formy finansowania inwestycji. Ponadto, emisja obligacji korporacyjnych pozwala spółce na pozyskanie znacznych środków finansowych w stosunkowo krótkim czasie. Emitent określa termin wykupu obligacji, a środki pozyskane ze sprzedaży mogą zostać pozyskane na przykład na uzupełnienie wkładu własnego w projekcie inwestycyjnym.
 

Obligacje są bardzo atrakcyjną formą finansowania, ponieważ oferują znaczącą elastyczność dla emitenta – termin ich wykupu może zostać przedłużony lub przyśpieszony. Papiery dłużne mogą też zostać zamienione na udziały lub akcje. Z drugiej strony zasada oparcia oprocentowania obligacji o zmienną stopę procentową ustaloną jako wartość WIBOR plus marża jest korzystna dla inwestorów, ponieważ gwarantuje zysk niezależnie od poziomu inflacji - wyjaśnia Kamila Wykrota, szef działu Analiz i Doradztwa, DTZ.

Wełna wersja raportu w PDF do pobrania poniżej.

Pobierz PDF

0.0
Tagi: DTZ
Napisz pierwszy komentarz