Proton Office

Obligacje komercyjne popularnym środkiem finansowania

Obligacje komercyjne emitowane przez deweloperów są coraz bardziej popularne, podaje najnowszy raport DTZ Insight.

Rośnie popularność obligacji komercyjnych, spowodowana coraz bardziej restrykcyjną polityką kredytową banków w odniesieniu do projektów deweloperskich. Wartość obligacji deweloperskich notowanych na rynku Catalyst nadal rośnie i pod koniec września 2013 roku wyniosła prawie 2,6 mld złotych. Oznacza to wzrost o 900 mln zł w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Równiez inwestorzy uznają obligacje deweloperskie za atrakcyjną alternatywę lokowania nadwyżek finansowych w stosunku np. do lokat lub obligacji skarbowych. Obligacje emitowane przez deweloperów pozwalają na uzyskanie stopy zwrotu na poziomie od 6 do nawet 13 proc. w skali roku.

Eksperci DTZ informują o rosnącej presji na odpowiednie zabezpieczenie emitowanych obligacji. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomościach spółki. Co więcej, potencjalni inwestorzy zwracają większą uwagę na standing finansowy emitentów, wysokość rezerw gotówkowych, a także wyniki osiągane z działalności operacyjnej.

Jakie są zalety obligacji komercyjnych? Są bardziej elastyczne niż inne formy finansowania inwestycji. Ponadto, emisja obligacji korporacyjnych pozwala spółce na pozyskanie znacznych środków finansowych w stosunkowo krótkim czasie. Emitent określa termin wykupu obligacji, a środki pozyskane ze sprzedaży mogą zostać pozyskane na przykład na uzupełnienie wkładu własnego w projekcie inwestycyjnym.
 

Obligacje są bardzo atrakcyjną formą finansowania, ponieważ oferują znaczącą elastyczność dla emitenta – termin ich wykupu może zostać przedłużony lub przyśpieszony. Papiery dłużne mogą też zostać zamienione na udziały lub akcje. Z drugiej strony zasada oparcia oprocentowania obligacji o zmienną stopę procentową ustaloną jako wartość WIBOR plus marża jest korzystna dla inwestorów, ponieważ gwarantuje zysk niezależnie od poziomu inflacji - wyjaśnia Kamila Wykrota, szef działu Analiz i Doradztwa, DTZ.

Wełna wersja raportu w PDF do pobrania poniżej.

Pobierz PDF

0.0
Tagi: DTZ
Napisz pierwszy komentarz