Proton Office

Rosną ceny czynszów na całym świecie

Do 2015 roku najbardziej podrożeją czynsze za powierzchnie biurowe w Dżakarcie, Dublinie i Bostonie.

Za wzrostem popytu i czynszów wywoławczych za powierzchnie biurowe stoi przede wszystkim dążenie do efektywności najmu, a także poszukiwanie powierzchni wysokiej jakości, informuje firma doradcza Cushman & Wakefield w raporcie Global Office Forecast.

 

W 2014 roku globalny rynek nieruchomości biurowych cechować się będzie powolnym i stopniowym rozwojem, lecz już w 2015 roku znacząco zwiększy swoją dynamikę. Spowodowane to będzie głównie ożywieniem gospodarczym i poprawą nastrojów przedsiębiorców. Najwyższy wzrost czynszów w tym okresie zaobserwować będzie można w Dżakarcie, Dublinie i Bostonie.

 

Najemcy na całym świecie będą nadal zainteresowani redukcją ilości zajmowanej powierzchni oraz poprawą jej jakości. Wzrasta złożoność i zależność miejsca pracy od celów i wyników biznesowych, a nowoczesna i efektywnie zaplanowana powierzchnia może ułatwić uzyskanie większej wydajności oraz satysfakcji pracowników. Oba te cele można niekiedy osiągnąć dzięki realizacji nowych inwestycji – zauważył Carlo Barel di Sant’Albano, prezes wykonawczy firmy Cushman & Wakefield.

 

Ameryka Północna i Południowa

 

W USA ożywienie na rynku nieruchomości wiąże się przede wszystkim z firmami z sektora technologicznego i energetycznego. Silny popyt w latach 2014-2015 spowoduje wzrost czynszów wywoławczych za najlepsze powierzchnie biurowe w Bostonie (wzrost o 22 proc.) czy Dallas (wzrost o około 3 proc. rocznie). Natomiast słabnący popyt przełoży się na nadpodaż w Kanadzie, Meksyku i Brazylii. W Kanadzie i Meksyku czynsze nieznacznie spadną, natomiast w Brazylii zaczną rosnąć dopiero w 2015 roku.

 

W 2014 r. sytuacja na rynkach nieruchomości biurowych na Półkuli Zachodniej będzie bardzo zróżnicowana z uwagi na niejednolite tempo ożywienia gospodarczego w poszczególnych sektorach i krajach. Aktywność na rynkach najmu pozostanie na stabilnym poziomie, do czego przyczynią się strategie budowy nowego i efektywnego środowiska pracy, obejmujące między innymi działania konsolidacyjne i bardziej optymalne wykorzystanie powierzchni – skomentowała Maria Sicola, dyrektor zarządzająca i dyrektor działu badań w obu Amerykach firmy Cushman & Wakefield.

 

W obu Amerykach utrzyma się niewiele tempo wzrostu poziomu czynszów na rynkach opartych na bardziej tradycyjnych składzie sektorów, które nadal ograniczają ilość wynajmowanej powierzchni. Na rynku waszyngtońskim, z powodu trudności gospodarczych, ożywienie może nastąpić dopiero w 2015 roku.

 

Europa, Bliski Wschód oraz Afryka

 

Za wzrost aktywności na rynku najmu w Europie do tej pory odpowiedzialne były lokalizacje takie jak Londyn, Sztokholm czy Frankfurt, lecz obecnie dołączają do nich również inne miasta, w tym z regionów peryferyjnych, najsilniej dotkniętych kryzysem. Przykładowo w Dublinie, przy braku inwestycji deweloperskich, prognozowany jest nawet dwucyfrowy wzrost stawek czynszowych za powierzchnie biurowe.

 

Obecnie największym zainteresowaniem najemców cieszy się powierzchnia wysokiej jakości, ale jej podaż jest niewystarczająca w coraz większej liczbie miast. To z kolei prowadzi do wzrostu czynszów, wskutek czego najemcy będą musieli działać szybciej niż wcześniej planowali, aby pozyskać powierzchnię na rynkach, na których maleją najbardziej atrakcyjne zasoby – powiedział David Hutchings, partner i dyrektor europejskiego działu badań firmy Cushman & Wakefield.

 

Gwałtowny wzrost czynszów odnotują rynki, na których jest największy niedobór biur. Jednak prognozy zakładają, iż zaobserwować będzie można duże zróżnicowanie w stawkach czynszowych w analizowanych okresie. Niektóre lokalizacje charakteryzować się będą stabilnym poziomem czynszów, gdy na innych, słabszych rynkach obniżą się one jeszcze bardziej, aby być bardziej atrakcyjnymi dla najemców.

 

Na rynkach takich jak Londyn, Dublin czy Budapeszt czynsze za najlepsze powierzchnie wzrosną o 5 proc. lub więcej rocznie, natomiast w miastach takich jak Medional, Praga czy Warszawa będą pod presją.

 

Azja i Pacyfik

 

Z powodu słabszego wzrostu w tym regionie warunki najmu w 2014 roku nie ulegną dużej zmianie, a czynsze wzrosnąć mogą o 1-2 proc. Stawki czynszowe w wielu najważniejszych i wschodzących lokalizacjach (głównie w Tokio i Manili) zaczną rosnąć wraz z przyspieszeniem tempa rozwoju gospodarczego.

 

Bardzo duży wolumen nowej podaży, zwłaszcza w krajach wschodzących, umacnia pozycję najemców na rynkach najmu. Jednak jednym z wyjątków jest Dżakarta, gdzie czynsze wzrosną o prawie 30 proc. - najwięcej w skali globalnej drugi rok z rzędu. Oznacza to ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z 2011 r., gdy opublikowano pierwszy raport zawierający prognozy dla rynków biurowych świata – zauważyła Sigrid Zialcita, dyrektor zarządzająca działu badań w krajach Azji i Pacyfiku firmy Cushman & Wakefield.

 

Najemcy, motywowani wysokim poziomem czynszów i ich dalszymi wzrostami, często podejmują starania w celu zwiększenia efektywności zajmowanej powierzchni. Wiele firm szuka tańszych lokalizacji poza ścisłym centrum i przenosi się do nowych budynków o wyższym standardzie.

 

 

Pełna wersja raportu w PDF znajduje się poniżej.

Pobierz PDF

0.0
Napisz pierwszy komentarz