Proton Office

Znaczny wzrost aktywności kredytowej

Najnowszy raport Cushman & Wakefield dotyczący europejskiego rynku kredytowania nieruchomości pokazuje, że w 2014 r. aktywność kredytowa w Europie wzrosła o 55 proc. przy wzroście liczby transakcji i rywalizacji podmiotów udzielających pożyczek oraz spadku cen.

Dział ds. finansowania korporacyjnego w regionie EMEA firmy Cushman & Wakefield przeanalizował transakcje kredytowe i działalność 186 kredytodawców na rynku europejskim udzielających pożyczek uprzywilejowanych, w tym o wydłużonym terminie spłaty i na całość kwoty, oraz finansowanie typu mezzanine. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na wzrost o 123 proc. kredytów udzielanych na nowe inwestycje, w tym deweloperskie, i tylko o 10 proc. transakcji refinansowania.

 

Bardzo duży wzrost kredytów udzielanych na nieruchomości odnotowano zwłaszcza w pierwszej połowie 2014 r. W porównaniu z analogicznym okresem roku wcześniejszego wyniósł on aż 63 proc., podczas gdy w drugim półroczu wolumen zawartych transakcji kredytowania wzrósł tylko o 44 proc. rok do roku, głównie wskutek powrotu niepewności gospodarczej w Europie i związanych z tym napięć na scenie politycznej.

 

Aktywność kredytowa w 2014 r. wzrosła na wszystkich najważniejszych europejskich rynkach długu, w szczególności w Hiszpanii, gdzie wolumen udzielonych kredytów, w porównaniu z 2013 rokiem, zwiększył się ponad czterokrotnie. Świadczy to o wzroście zainteresowania inwestorów rynkiem nieruchomości komercyjnych, na którym szacowana wartość transakcji inwestycyjnych wzrosła w 2014 r. o ok. 170 proc. licząc rok do roku.

 

Warto zwrócić uwagę, że kredyty zabezpieczone na kilku aktywach lub rozbudowanych portfelach stanowiły w ubiegłym roku 57 proc. wszystkich przeanalizowanych transakcji pod względem wartości – oznacza to wzrost w porównaniu z 39 proc. roku poprzedniego. Znacząco wzrosła też wartość kredytów udzielanych na duże portfele nieruchomości – trend ten utrzyma się również w bieżącym roku.

 

Niespełna połowa (45 proc.) wszystkich kredytów udzielonych w 2014 r. przypadła na Wielką Brytanię, natomiast 41 proc. analizowanych transakcji odnotowano w pozostałych krajach Europy Zachodniej. W porównaniu z 2013 r. kraje Europy Południowej, tj. Hiszpania, Włochy i Grecja, zwiększyły dwukrotnie udział w rynku kredytowym oraz odnotowały wzrost o 80 proc. wolumenów kredytów.

 

Kredyty na nowe inwestycje stanowiły 38 proc. łącznych transakcji kredytowych w 2014 r., zaś na aktywność w zakresie refinansowania przypadło 36 proc., co świadczy o wyraźnym odwróceniu trendu w stosunku do 2013 r.

 

W minionym roku kalendarzowym zmniejszyły się najwyższe marże z pożyczek uprzywilejowanych we wszystkich krajach europejskich, a wskaźniki LTV zaczęły się stabilizować.

 

Wzrost zarówno wolumenu, jak i liczby transakcji w Europie w 2014 r. świadczy o rosnącym zainteresowaniu zakupem aktywów na kredyt. To wyraźna zmiana na rynku finansowania dłużnego nieruchomości w Europie w porównaniu z okresem kryzysu. Wskaźniki LTV dla kredytów na najlepsze aktywa ustabilizowały się i nie przewidujemy w tym zakresie większych zmian w 2015 r. Marże będą jednak kształtować się stosownie do coraz silniejszej rywalizacji na rynku, zwłaszcza w krajach takich jak Hiszpania i Włochy. Niektórzy kredytodawcy mogą być skłonni zrezygnować z segmentu prime w poszukiwaniu wyższych zysków i podejmować większe ryzyko – komentuje Frank Nickel, prezes wykonawczy działu ds. finansowania korporacyjnego firmy Cushman & Wakefield w regionie EMEA.


0.0
Napisz pierwszy komentarz