Proton Office

Polska przyciąga zagraniczny kapitał w sektorze nieruchomości

Warszawa fot. Jan Karol Gołębiewski
Warszawa fot. Jan Karol Gołębiewski
Polska lokuje się w pierwszej dziesiątce krajów do lokowania kapitału, natomiast Warszawa jest szóstym najbardziej pożądanym miastem na listach inwestorów – takie wnioski płyną z najnowszego badania firmy CBRE.

W bieżącym roku region EMEA będzie odznaczał się wzmożoną aktywnością inwestorów. Jak wynika z Badania Intencji Inwestorów w Sektorze Nieruchomości 2016 firmy CBRE niemal połowa (48 proc.) wszystkich respondentów zamierza zwiększyć swoją aktywność w zakresie kupowania nowych aktywów w porównaniu do ubiegłego roku. Jedynie 15 proc. planuje zmniejszyć zakres tych działań. Ponadto 43 proc. przebadanych inwestorów oczekuje, iż zwiększy swoją aktywności przy sprzedaży posiadanych już aktywów. Powodem tego jest dynamicznie rozwijający się rynek inwestycji w nieruchomości komercyjne w regionie EMEA w 2016 r.  

Według badania, znacznie wzrosło zainteresowanie inwestorów Europą Środkowo-Wschodnią (CEE). Analizując rynek ten jako całość, odsetek respodentów szukających tutaj atrakcyjnych lokat kapitału zwiększył się z zaledwie 6 do 23 proc., czyli o 17 p.p. r-d-r. Tak duży wzrost może być rezultatem tego, iż inwestorzy poszukują wyższych stóp wzrostu. W II poł. ubiegłego roku stopy kapitalizacji na terenie Europy Zachodniej uległy znaczącemu spadkowi, co wpłynęło na wzrost atrakcyjności regionu CEE.  

Zawirowania na rynkach globalnych ponownie mogą być ogromną szansą dla Polski, co potwierdza obserwowana obecnie duża aktywność wszystkich podmiotów działających na rynku. Zainteresowanie możliwościami wejścia na nasz rynek widać też na trwających właśnie Targach MIPIM. Nie milkną jednak pytania o stabilność polityczną i zmiany jakie mogą dotknąć różne obszary gospodarki. Widać jednak, że początkowe obawy, przy właściwej polityce informacyjnej, mają szansę się zmniejszyć. Wiele funduszy deklaruje właśnie wybór Warszawy do swoich średnio i długo terminowych programów inwestycyjnych – komentuje Daniel Bienias, dyrektor zarządzający CBRE w Polsce. Warto dodać, iż stolica Małopolski jest szóstym najbardziej pożądanym miastem na listach inwestorów.   

Biorą pod uwagę państwa, miano najbardziej atrakcyjnego kraju pod względem nieruchomości komercyjnych, w opinii inwestorów, należy do Niemiec (17 proc.). Drugie miejsce zajęła Wielka Brytania (15,1 proc.), a czołówkę zamyka Hiszpania (10,2 proc.). Polska, którą wskazało ponad 9 proc. respondentów, uplasowała się na 6. pozycji.

Jak wynika z przeprowadzonego badania, sektor nieruchomości biurowych uważany jest za najbardziej atrakcyjny – wskazało na niego 37 proc. przebadanych inwestorów. Z kolei największy wzrost zainteresowania odnotowano w przypadku sektora mieszkaniowego, z 5 proc. w 2015 do 12 proc. w 2016 r.

Nasze badanie wykazało dwa główne trendy w tym roku, zwiększenie zainteresowania inwestorów regionem Europy Środkowo-Wschodniej oraz wstrzemięźliwość inwestorów względem ryzyka. Pierwszy z nich wydaje się być kwestią ceny; region CEE jest atrakcyjnym rynkiem pod względem osiąganych stop zwrotu oraz gdzie inwestorzy widzą miejsce na kompresje istniejących stop kapitalizacji. Drugi trend wydaje się być bezpośrednią odpowiedzią na makro-ekonomiczne problemy uderzające świat na globalną skalę. Co więcej, patrząc na wyniki badań możemy zobaczyć coraz większą rozbieżność wśród inwestorów co do najbardziej atrakcyjnych rynków oraz strategii poszczególnych funduszy. Pozwala nam to wnioskować, że rok 2016 będzie bardzo interesującym okresem na wszystkich rynkach w regionie EMEA – mówi Jonathan Hull, dyrektor zarządzający działem Rynków Kapitałowych w regionie EMEA, CBRE.

Raport CBRE został przygotowany na podstawie wyników Badania intencji inwestorów na rynku nieruchomości, przeprowadzonego przez CBRE, w okresie od 8 stycznia do 4 lutego 2016 r., na próbie 423 uczestników reprezentujących szeroko rozumiany rynek inwestycyjny nieruchomości. Badanie zrealizowano w celu uzyskania całościowego obrazu preferencji i opinii inwestorów dotyczących globalnego rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem Europy.
 


0.0
Tagi: CBRE
Napisz pierwszy komentarz