Giant

Wolumen najwyższy od pięciu lat

W 2011 r. łączna wartość transakcji we wszystkich sektorach nieruchomości komercyjnych w Polsce wyniosła 2,5 mld euro, z czego 1,15 mld euro przypadło na sektor biurowy.

W 2011 r. łączna wartość transakcji we wszystkich sektorach nieruchomości komercyjnych w Polsce wyniosła 2,5 mld euro (co w porównaniu do roku poprzedniego stanowi wzrost o 28 proc.).  Sektor biurowy wart był 1,15 mld euro, zaledwie o 5 proc. mniej w stosunku do pierwszego w zestawieniu rynku powierzchni handlowych (1,2 mld euro) – wynika z poświęconego rynkowi inwestycyjnemu raportu, „Capital Markets Bulletin”, opracowanego przez Jones Lang LaSalle.

Wartość transakcji, których przedmiotem były powierzchnie biurowe, osiągnęła najwyższy poziom w skali pięciu lat. Najważniejsze umowy 2011 r. dotyczyły m.in. biurowców North Gate, Focus, Park Postępu oraz Miasteczko TP – ich łączna wartość stanowi ponad 40 proc. całkowitego wolumenu. Znaczący wpływ na wynik końcoworoczny miało przejęcie portfela nieruchomości Europolis przez CA Immo. Zdecydowana większość transakcji zrealizowano na rynku warszawskim. Jedyną istotną transakcją, odnotowaną poza stolicą, był zakup przez fundusz Azora Europa dwóch biurowców w ramach kompleksu Green Office w Krakowie (A i B).

Według naszych szacunków, pod koniec 2011 r. stopy kapitalizacji za najlepsze produkty inwestycyjne w sektorze biurowym wyniosły 6,25 proc. (…) Przewidujemy, iż w perspektywie krótkoterminowej nie ulegną one większym wahaniom, jednak będzie to w dużej mierze uzależnione od rozwoju sytuacji w strefie euro oraz sektorze bankowym – podsumował Tomasz Trzósło, dyrektor Działu Rynków Kapitałowych Jones Lang LaSalle w Polsce i Regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Pobierz PDF

0.0
Napisz pierwszy komentarz