PGE Narodowy

EKO Zrównoważone projektowanie - partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa

Relacja

|
Uczestnicy gdańskiego seminarium zgodzili się, że zrównoważony rozwój jest kwestią kluczową dla rozwoju miast.
Uczestnicy gdańskiego seminarium zgodzili się, że zrównoważony rozwój jest kwestią kluczową dla rozwoju miast.
Tym razem w Gdańsku, podczas trzeciej w tym roku edycji seminarium organizowanego przez RD bud omawiano zagadnienia zrównoważonego rozwoju zarówno w wymiarach społecznym, ekonomicznym, jak i środowiskowym.

Gdańskie seminarium jest jednym z cyklu kilku spotkań w ramach ogólnopolskiego projektu RD bud skierowanego do szerokiego grona odbiorców, którego celem jest wprowadzenie istotnych zmian w procesie projektowania i urzeczywistniania nowych projektów w architekturze miejskiej polskich miast.

Debaty i praktyczne warsztaty mają zbliżać do realizacji projektów z zakresu zrównoważonego budownictwa, które w najbliższej przyszłości przestaną być rzadkością a staną się standardem. Seminarium „Zrównoważone projektowanie – partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa” inicjuje  dyskusję wśród wszystkich grup zawodowych zaangażowanych w budowlany proces inwestycyjny zarówno inwestorów, deweloperów, biur projektowych, dostawców rozwiązań, generalnych wykonawców, jak i przedstawicieli lokalnych samorządów.

Podczas gdańskiej edycji głos zabrali przedstawiciele Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku,  firm: RD bud, Broadway Malyan, Mott MacDonald, Pilkington Polska oraz Biura Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego Sp. z o.o. Uczestnicy seminarium zapoznali się z koncepcją masterplanningu (proces demokratycznego planowania przestrzennego, w którym wielodyscyplinarny zespół specjalistów stara się znaleźć zrównoważone rozwiązanie łączące interesy wszystkich uczestników procesu budowlanego), zarówno w teorii, jak i praktyce.

Kolejne seminarium poruszające tematykę zrównoważonego projektowania obędzie się pod koniec listopada Warszawie.


0.0
Napisz pierwszy komentarz