PGE Narodowy

Wystawa „Expositio Buma” – Przedsiębiorczość w architekturze Krakowa

Relacja

|
Wiele się mówi o dynamicznym rozwoju gospodarczym Krakowa w ciągu ostatnich kilkunastu lat, warto jednak pamiętać, że działalność biznesowa jest wpisana w historię naszego miasta od wieków. Już kilkaset lat temu Kraków był prężnym ośrodkiem miejskim i głównym centrum handlowym w kraju.

Wiele się mówi o dynamicznym rozwoju gospodarczym Krakowa w ciągu ostatnich kilkunastu lat, warto jednak pamiętać, że działalność biznesowa jest wpisana w historię naszego miasta od wieków. Już kilkaset lat temu Kraków był prężnym ośrodkiem miejskim i głównym centrum handlowym w kraju.

Stąd pomysł zorganizowania wystawy „Expositio Buma – Przedsiębiorczość w architekturze Krakowa”. Naszym przedsięwzięciem chcemy pokazać Kraków jako miasto równie mocno związane z przedsiębiorczością, jak i z powszechnie znanym dziedzictwem kulturalnym – mówił Piotr Michalski, przedstawiciel Grupy Buma, podczas wernisażu połączono z oficjalnym otwarciem biurowca Onyx oddanego do użytku jesienią 2008 r.
 
Patronat honorowy nad wystawą „Expositio Buma” objęli: Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak oraz Małopolska Okręgowa Izba Architektów. W skład jury konkursowego weszli: arch. Zenon Remi (przewodniczący jury), prof. Andrzej Wyżykowski (Główny Architekt Miasta Krakowa), prof. Leszek Mikulski (prorektor ds. studenckich Politechniki Krakowskiej), Borys Czarakcziew (przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów), red. Jarosław Knap („Małopolski Przegląd Nieruchomości”) i red. Adam Urbanik (TVP Kraków).
 
Wystawa powstała na przełomie 2008 i 2009 r. dzięki zaangażowaniu środowisk naukowych i studentów Politechniki Krakowskiej. Jej celem jest promocja architektury Krakowa związanej z przedsiębiorczością w środowiskach biznesowych. W ciągu pięciu tygodni młodzi adepci architektury stworzyli 20 prac pokazujących historyczne i współczesne obiekty Krakowa kojarzące się z przedsiębiorczością, wybierając spośród 35 obiektów wskazanych przez organizatora. Prace wykonano różnymi technikami m.in: pastelami, farbami olejnymi, ołówkiem. Najpopularniejszymi nieruchomościami uwiecznionymi przez studentów były: budynek Biprostal, Sukiennice i Kamienica Margrabska.
 
Spośród wszystkich prac jury wyróżniło trzy. Ich autorzy zostali uhonorowani nagrodami pieniężnymi. Pierwsze miejsce zajął Konrad Stafiński, student III roku Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej, drugie – Anna Wójcik z I roku Architektury i Urbanistyki PK, a trzecie Marcin Kitala, student I roku Architektury i Urbanistyki PK.
 
Wierzę, że „Expositio Buma” przyczyni się do promocji Krakowa także jako miejsca dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości – mówił Piotr Michalski. – Planujemy promować tę wystawę w środowiskach biznesowych i nie tylko.
 
Po biurowcu Onyx prace będą eksponowane również w innych miejscach Krakowa związanych z działalnością biznesową, m.in. w biurowcach Rondo Business Park i BUMA Square.

0.0
Napisz pierwszy komentarz