PGE Narodowy

Relacja z warsztatów „Komercjalizacja powierzchni – jak osiągnąć maksymalny zysk”

Relacja

|
W dniach 13-14 marca 2012 r. w Hotelu Polonia Palace w Warszawie odbyły się warsztaty „Komercjalizacja powierzchni – jak osiągnąć maksymalny zysk?”.

Zorganizowane przez firmę Informedia Polska warsztaty miały na celu podniesienie wiedzy oraz praktycznych umiejętności inwestorów, deweloperów, zarządców i firm, zajmujących się komercjalizacją nieruchomości. Warsztaty zorganizowała firma Informedia Polska. Patronat nad wydarzeniem objął portal e-biurowce.pl.

Pierwszy blok zajęć odbył się pod hasłem „Wynajem nieruchomości komercyjnych w praktyce – jak opracować skuteczną strategię”. Warsztaty poprowadziło dwoje wieloletnich praktyków,  odpowiedzialnych za całokształt działań, związanych z procesem wynajmu nieruchomości w Jones Lang LaSalle – Ewelina Kałużna, Dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych oraz Tomasz Czuba, National Director w Dziale Powierzchni Biurowych Jones Lang LaSalle. Prezentacja ekspertów stanowiła preludium do żywej dyskusji, która nawiązała się między prowadzącymi a uczestnikami kursu. Słuchacze zyskali możliwość usystematyzowania swojej wiedzy na temat procesu wynajmu powierzchni biurowej, kryteriów oceny obiektów komercyjnych czy zielonych certyfikatów BREEAM i LEED. Podczas zajęć zostało zarysowanych kilka istotnych aspektów oceny nieruchomości, takich jak jej jakość i lokalizacja.

Swoim 30-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości podzielił się Brian Burgess, Dyrektor Zarządzający Savills Polska – pod względem dochodów 4. w Europie i 5. na świecie agencji, zajmującej się doradztwem inwestycyjnym. Członek Honorowy The Royal Institution of Chartered Surveyors (tytuł FRICS) skupił się na aspektach sprzedaży nieruchomości komercyjnej, uwzględniając zarówno wewnętrzne środowisko organizacji, jak i zewnętrzne. Następnie Marcin Purgal, Senior Investment Consultant w Savills Polska, zlecił grupie analizę warszawskiego obiektu biurowego pod kątem sprzedaży. Studium przypadku zawierało takie elementy, jak analiza SWOT, ocena ryzyka czy opracowanie strategii sprzedaży nieruchomości.

Pierwszy dzień warsztatów zakończyła przemowa adwokata Michała Bielińskiego z Kancelarii PETERKA & PARTNERS. Prelegent poddał szczegółowej analizie umowę najmu, instruując słuchaczy, jakie elementy powinien zawierać prawidłowo przygotowany dokument. Wykład „Jak skonstruować umowę najmu powierzchni komercyjnych. Obszary negocjacji i możliwe rozwiązania” nie pozbawiony był aspektów praktycznych, istotnych z punktu widzenia wynajmującego. Michał Bieliński starał się uczulić uczestników warsztatów na to, jakie zapisy powinna zawierać umowa najmu, aby uniknąć nieporozumień i wygrać ewentualne spory na drodze sądowej. Nie tylko przeanalizował szczegółowo strukturę umowy, ale również omówił podstawowe pojęcia, stosowane w tego rodzaju dokumentach.

Na początku drugiego dnia warsztatów Piotr Majewski, doradca podatkowy w kancelarii Ożóg i Wspólnicy z Zespołu Budownicta i Nieruchomości, przedyskutował kwestię optymalizacji podatkowej pod kątem planowanego zbycia nieruchomości i wyjścia z inwestycji, poruszył zagadnienie optymalnych struktur inwestowania, wykorzystania spółek osobowych i funduszy inwestycyjnych w planowaniu podatkowym, jak również możliwości odroczenia opodatkowania w przypadku spółek komandytowo-akcyjnych.

Grzegorz Mroczek, Dyrektor Działu Wynajmu Caelum Development, na przykładzie wybranych galerii handlowych w Płocku i Gorzowie Wielkopolskim omówił rozmaite aspekty komercjalizacji powierzchni i przeanalizował szereg determinant, które warunkują wysokość opłat za wynajem, a pośrednio – wpływają na stopę zwrotu z inwestycji. Przedstawił parametry projektów centrów handlowych oraz ich przekształcenia w czasie. Dzieląc się wiedzą praktyczną, położył szczególny nacisk na uwarunkowania rynku lokalnego, analizując sytuację w dwóch wspomnianych miastach w ujęciu makro- i mikroekonomicznym.

Milena Sikora, Zarządca Nieruchomości w Savills i Diana Kozłowska-Filaber, Starszy Specjalista ds. Finansów w Dziale Zarządzania Nieruchomościami Savills, przedstawiły prezentację „Jak skutecznie zarządzać kosztami eksploatacji powierzchni?”. Ta część zajęć miała pomóc słuchaczom zrozumieć przyczyny optymalizacji kosztów. Prelegentki scharakteryzowały różne podejścia do kontroli wydatków oraz podjęły próbę odpowiedzenia na pytanie, czy istnieją przesłanki ku temu, aby zaliczyć kryzys do przeszłości.

Michał Oziębała, Prezes Zarządu Adept Investment Sp. z o.o., poruszył zagadnienie procesu komercjalizacji, porównując perspektywy najmu powierzchni handlowo-rozrywkowej w małych miastach i dużych aglomeracjach. W świetle najnowszych trendów poddał analizie potencjał, drzemiący w różnej wielkości miejscowościach. Jednocześnie starał się odpowiedzieć na pytanie, który rynek wybrać. Uczestnicy warsztatów poznali zalety opcji tenant mix i przeszli przez proces komercjalizacji krok po kroku.

Warsztaty „Komercjalizacja powierzchni – jak osiągnąć maksymalny zysk?” były skierowane nie tylko do osób, które chciałyby usystematyzować swoją wiedzę, ale przede wszystkim do uczestników rynku, pragnących odnieść maksymalną korzyść z komercjalizacji nieruchomości. Eksperci z dziedziny zarządzania, doradztwa i prawa podzielili się swoim wieloletnim doświadczeniem i przeprowadzili analizę konkretnych przypadków. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i poznali podejście do komercjalizacji różnych firm z rynku nieruchomości.


3.0
Napisz pierwszy komentarz