Giant

Firma Vantage Development sprzedała biurowiec

Promenady Epsilon
Promenady Epsilon
Zarząd Vantage Development SA poinformował, że w 3 października 2014 r. spółka zależna Promenady Epsilon zawarła z warszawską firmą mLeasing umowę leasingu i sprzedaży budynku biurowego Promenady Epsilon.

Przedmiotem leasingu i sprzedaży było prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności stanowiących odrębną własność budynków i budowli wniesionych na nieruchomości.

 

Umowa leasingu została zawarta na 60 miesięcy.

 

Stopa procentowa dla leasingu określana jest jako suma marży oraz stopy procentowej EUROWIBOR 1M. W wykonaniu umowy leasingu spółka Promenady Epsilon zbyła nieruchomość objętą umową leasingu za kwotę 12 216 683 EUR powiększoną o należny podatek, stanowiącą na dzień zdarzenia równowartość 50 915 285,49 PLN.

 

Promenady Epsilon to pierwszy biurowiec, który powstał w inwestycji Promenady Wrocławskie. Obiekt zlokalizowany jest w nowopowstającej dzielnicy Promenady Wrocławskie ok. 3 km od Rynku. Inwestycja została oddana do użytku w III kwartale 2012 roku. Powierzchnię w biurowcu wynajmują takie firmy, jak: Quatar Airways, Impel SA czy Sinohydro.


0.0
Napisz pierwszy komentarz