Giant

EKO Zielone budownictwo w Polsce nie będzie ekstrawagancją

|
W Polsce od kilku lat coraz bardziej popularne staje się budownictwo zrównoważone. Kiedy zaczęła się „moda na zielone budynki” i jak wcześniej wyglądała sytuacja w Polsce, opowiada doświadczony na polskim rynku deweloper oraz inwestor – SwedeCenter.
Roger Andersson, Country Manager SwedeCenter
Na zdjęciu: Roger Andersson, Country Manager SwedeCenter

Na polskim rynku SwedeCenter pojawiło się w latach 90., czy zaobserwowali Państwo jakieś zmiany w przeciągu ponad 20 lat doświadczenia w polskim budownictwie?

Najbardziej zauważalne zmiany, moim zdaniem, zaszły w tym, co oferujemy naszym najemcom. Zmienił się profil naszych inwestycji, w których zwracamy większą uwagę na otoczenie i komfort środowiska pracy.  Najemcy z łatwością dostrzegają różnice w standardzie budynków  i wybierają te, które oferują im coś więcej niż tylko przestrzeń do pracy.  Wprowadzony przez SwedeCenter innowacyjny koncept parków biznesowych Business Garden jest tego najlepszym przykładem.

Lokują Państwo swoje obiekty w największych miastach Polski, czy prowadzone są badania, dotyczące lokalizacji? (Gdzie i dlaczego najlepiej?)    

Głównie inwestujemy w dużych aglomeracjach, ale nie wykluczamy możliwości inwestycji w mniejszych miastach Polski. Wszystko zależy od atrakcyjności lokalizacji, która jest każdorazowo oceniana przez nasz zespół. Standardowo sprawdzamy wszelkie możliwe uwarunkowania, szacujemy koszty i rozważamy możliwości zagospodarowania terenu tak, aby zaproponować najlepsze funkcje dla danego miejsca.

Od kiedy i dlaczego skupiają się Państwo na budowie budynków zrównoważonych? (Czy to wynika z sympatii do ekologii, czy być może – z zapotrzebowania rynku?)

Nasze zainteresowanie zrównoważonym budownictwem nie wynika z „mody na zielone budynki”, ale jest wynikiem naszej długofalowej filozofii działania. Proszę zauważyć, że SwedeCenter nie sprzedaje swoich projektów tuż po zakończeniu inwestycji. Pozostają one w naszym portfolio nieraz przez wiele lat. Ważne jest dla nas, aby utrzymały swoją atrakcyjność w dłuższej perspektywie czasu. Jest to możliwe tylko w przypadku dobrze zaprojektowanych i wykonanych obiektów, czyli takich, w których zastosowane rozwiązania będą spełniać oczekiwania nie tylko obecnych, ale również potrzeby przyszłych najemców.

Czy przeprowadziliście Państwo badania rynku, które pozwoliłyby określić skalę zapotrzebowania na „zielone budynki”?

W ciągu 20 lat działalności inwestycyjnej i deweloperskiej na polskim rynku, pozyskaliśmy wiedzę, która pozwala nam samodzielnie określać zależności pomiędzy popytem rynku a podażą ze strony najemców.  W naszym przekonaniu, tego typu budownictwo już wkrótce nie będzie ekstrawagancją, lecz punktem wyjścia w planowaniu większości nowych inwestycji.

Czy najemcy często pytają o certyfikaty? Jaki procent najemców rzeczywiście przejawia zainteresowanie zrównoważonym budownictwem?

Coraz więcej najemców pyta o to, czy budynek posiada rozwiązania pro-ekologiczne, ale bardzo nieliczni są rzeczywiście zainteresowani uzyskaniem potwierdzenia faktu wdrożenia rozwiązań zgodnych z certyfikacją LEED. Do tej pory tylko dwukrotnie musieliśmy przedstawiać pełną dokumentację w tym zakresie.

Czy posiadanie przed budynek certyfikatu gwarantuje podniesienie stawki czynszu?

Panuje przekonanie, że biura certyfikowane LEED-em mają nieco wyższe stawki najmu. W przypadku powierzchni oferowanych w budynkach SwedeCenter fakt posiadania certyfikacji w żaden sposób nie wpływa na podniesienie poziomu czynszu.

Jak duże oszczędności wiążą się z użytkowaniem budynku, który posiada certyfikat?
(Przykładowo, ile w skali roku może zaoszczędzić firma, zatrudniająca 100 pracowników?)


Według ogólnych analiz, w „zielonych budynkach” oszczędności w zużyciu energii osiągają poziom 25 – 30 proc, w konsumpcji wody – ok. 30 proc. Przekłada się to oczywiście na zmniejszenie kosztów eksploatacji, ponoszonych przez najemców.  Nie bez znaczenia jest także fakt, że „zielone obiekty” oferują lepszą wentylację, kontrolę temperatury, doświetlenia i obniżony poziom zanieczyszczenia powietrza. To z kolei wpływa na wyższą wydajność pracy i lepsze samopoczucie pracowników.

O ile wzrastają koszty inwestycji w przypadku biurowca, który ubiega się o certyfikat LEED, w porównaniu z budową budynku, który nie stara się o certyfikację?

Certyfikacja budynków nie musi wiązać się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Do pewnego poziomu certyfikacji koszty budowy nie różnią się od tych z zastosowaniem standardowych rozwiązań. Tak jest w naszym przypadku. Duże znaczenie ma również fakt, że pracujemy z konsultantami LEED od samego początku inwestycji i jesteśmy w stanie wdrożyć pro-ekologiczne rozwiązania na etapie projektowania, tak że stają się one integralną częścią procesu deweloperskiego.  

Czy przewidują Państwo w najbliższych latach kolejne projekty? (Oprócz trzech, które są oficjalnie w Państwa planach). Jeśli tak, to czy znana jest już ich lokalizacja?

Obecnie realizujemy projekty w Warszawie, Szczecinie i Sopocie. W sumie jest to 74 000 metrów kwadratowych powierzchni biurowej i hotelowej. W planach mamy realizację kolejnych 650 000 metrów kwadratowych powierzchni biurowej, mieszkalnej i hotelowej w głównych miastach Polski, tj. w Warszawie, Gdyni, Poznaniu i Wrocławiu. Tak duże projekty nie ograniczają nas w poszukiwaniu nowych możliwości inwestowania.


0.0
Napisz pierwszy komentarz