Giant

Krakowskie, start-upowe safari

Krakowski Park Technologiczny
Start-up Safari w KPT
9 lutego w Krakowskim Parku Technologicznym odbyło się Start-up Safari – wydarzenie, w którym udział wzięli urzędnicy i komisje samorządowi, odpowiedzialni za małopolskie innowacje. Po spotkaniu wszyscy udali się na wycieczkę po start-upach, działających w Krakowie.

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju i Innowacji Rady Miasta Krakowa oraz Komisji ds. Innowacji i Nowoczesnych Technologii Sejmiku Województwa Małopolskiego zainaugurowało wystąpienie Krzysztofa Krzysztofiaka, wiceprezesa zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego oraz Bartosza Józefowskiego, managera Inkubatora Technologicznego KPT. Ich prezentacje zakończyły się szeregiem pytań ze strony przedstawicieli komisji, dotyczących przede wszystkim sposobów finansowania, procentowego udziału w rynku i ilością pracowników start-upowej społeczności. Wszelkie ewentualne wątpliwości rozwiały prezentacje firm Sharptec, DrOmnibus oraz Innovation Nest, których przedstawiciele podzielili się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami i opowiedzieli o początkach działalności tych start-upowych spółek.

 

Pojęcie „start-up”, a także środowisko utworzone wokół niego w ostatnich dwóch latach radykalnie urosło i rozwinęło się. Do niedawna, takie firmy nie miały istotnego potencjału rozwojowego. Dzisiaj - dzięki nowoczesnym metodom projektowania produktu, zarządzania firmą i bardzo elastycznego finansowania kapitałowego – start-upy na całym świecie rosną w radykalnie szybkim tempie. W Polsce mają bardzo pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę. Iskrą wzmacniającą lokalny rynek pracy poprzez urozmaicenie oferty dla najzdolniejszych absolwentów krakowskich uczelni. Na naszym rynku biznesowym pojawiła się różnorodność, wynikającą z innowacyjności tych firm. Ta wizyta studyjna jest tak zaplanowana, by możliwie jak najlepiej poznać przedstawicieli tego środowiska i ocenić ich potencjał gospodarczy dla miasta i regionu – mówił Bartosz Józefowski.

 

Najważniejszą częścią Start-up Safari były wizyty i spotkania z przedsiębiorcami w miejscu ich pracy, czyli tam gdzie naprawdę tworzy się innowacje. Sukcesy firm, ich kreatywność, wielka różnorodność dziedzin, którymi się zajmują oraz ilość osób, które angażują się w rozliczne działania, wywarły duże wrażenie na członkach obu komisji. Goście zobaczyli, że Zabłocie, poprzemysłowa dzielnica Krakowa, znów jest pełna życia i kipi pomysłami.

 

Wśród firm, które zaprezentowały swoją działalność znalazły się m.in.: Pirx3D, Vormlab (Clime), DuckieDeck, przedszkolowo.pl, hub:raum Kraków, Ecois.me, Tail, Koala Metrics. Istotnym punktem były również przestrzenie do pracy: Colab oraz Wytwórnia.

 

Na koniec wydarzenia odbyła się dyskusja, którą trafnie podsumował Krzysztof Krzysztofiak: Krakowski Park Technologiczny zorganizował Start-up Safari, by przybliżyć rajcom miejskim i wojewódzkim krakowską społeczność start-upową. Na co dzień najlepiej widzimy duże korporacje i wielkie marki. Łatwo zapomnieć, że te duże biznesy powstały kiedyś, w jakimś mieście, zaczynały w małej skali. Dzisiaj Kraków jest tyglem odważnej i ambitnej przedsiębiorczości. To dobry początek współpracy, służący wykorzystaniu potencjału gospodarczego nowych firm w naszym mieście.


0.0
Napisz pierwszy komentarz